Fem recerca per la salut de les persones

Direcció

Josep Basora IDIAPJGol 2

Director:

Dr. Josep Basora i Gallisà

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Trajectòria Professional Trajectòria Professional

 

Funcions:

 • Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de recerca de la Fundació.
 • Proposar al Patronat la programació d’activitats que ha de concretar les línies de recerca, el seu costi les fonts de finançament previstes.
 • Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.
 • Proposar al Patronat l'estructura organitzativa de la Fundació.
 • Coordinar les actuacions encaminades a l’obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.
 • Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de recerca de la Fundació.
 • Dirigir el procés selectiu del personal, o per a l’acceptació de l’adscripció del personal d’altres institucions a la Fundació.
 • Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.
 • Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.
 • Formalitzar els convenis de col·laboració amb institucions públiques o privades d’import inferior al màxim que expressament li hagi autoritzat el Patronat.
 • Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts.