Fem recerca per la salut de les persones

Direcció Recursos Corporatius

 Responsable Recursos Corporatius:

Sandra Illán Díez és Licenciada en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per la Universitat Pompeu Fabra (1999). Màster en Direcció i Gestió de Centres Sanitaris per la Universitat Oberta de Catalunya (2007).

Es va incorporar a l'IDIAPJGol l'any 2006 i durant la seva trajectòria professional a l'Institució ha estat Gestora Econòmica de Projectes, a més de Tècnica de Qualitat des de 2010.

L'any 2018 va assumir la Direcció de Recursos Corporatius.