Research to improve people's health

paper 3213924 1920 900x224

Central Research Unit (UCR)

 

Presentació:  

La Unitat Central d’IDIAPJGol s’encarrega dels serveis següents:

Unitat de Suport Metodològic. Donen suport especialitzat a la USR i als grups de recerca. Les principals àrees de suport són:

  • Estadística: està formada per diversos estadístics que donen suport als diferents projectes de recerca de l’IDIAPJGol i participen en cursos de formació que imparteixen mètodes estadístics. També treballen en coordinació amb la resta d’estadístics i matemàtics de l’IDIAPJGol (17 en total) ubicats a les diverses URS.
  • Recerca Qualitativa: està formada per especialistes en mètodes mixtos i estudis qualitatius. La missió d’aquesta unitat és promoure la investigació en mètodes mixtos i estudis qualitatius i donar suport als investigadors. Proporcionen eines, recursos i tècniques per millorar les habilitats dels professionals que desitgen dur a terme investigacions qualitatives. També introdueixen els enfocaments teòrics i pràctics utilitzats en la investigació qualitativa aplicada a les ciències de la salut. Amb aquesta finalitat, van escriure el manual Escuchar, observar y comprender la narrativa en ciencias de la salud. Aportacions de la investigació qualitativa. (Barcelona: Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J.GOL), 2014). https://www.idiapjgol.org/index.php/en/research-advice/qualitative-research
  • Responsibility Research & Innovation Unit (RR&I), que avalua les investigacions sobre com involucrar la societat en la ciència i la innovació “molt amunt” en els processos de RR&I per alinear els seus resultats amb els valors de la societat. A més, hi ha un ampli paraigua que connecta diferents aspectes de la relació entre la investigació i la societat: compromís públic, accés obert, igualtat de gènere, educació científica, ètica i governança.
  • Avaluació Econòmica, que pretén identificar el valor obtingut dels recursos utilitzats per implementar una política, programa o intervenció en atenció primària de salut. Aquesta unitat ajuda a determinar l’eficàcia de l’ús dels recursos i si hi ha millors maneres d’utilitzar-los.

Suport als aspectes estratègics d'IDIAPJGol

Donar suport a l’organització en la creació o seguiment de qüestions estratègiques de la institució, com ara aspectes relacionats amb el pla estratègic, el pla d’equitat o l’Estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R) i altres.

Desenvolupar investigacions d’excel·lència en el context de l’atenció primària de salut:

Es investigadors d’aquesta unitat participen en un grup de recerca en serveis de salut (GRenSSAP) que va permetre la participació i el lideratge de la xarxa redIAPP el 2003. També participen en algunes innovacions de la SIDIAP i dades del món real amb un grup centrat en el càncer i l’evidència de paraules reals que permeten el desenvolupament del SIDIAP. I també participen en altres projectes d’investigació qualitativa i altres projectes estratègicament encarregats pel Departament de Salut o l’ICS.

 

Membres: 

Anna Berenguera,  Coordinadora 
93 482 44 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Albert Roso,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Constanza Jacques 
93 482 45 39
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diana Puente
93 482 46 51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Edurne Zabaleta
93 482 41 05
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Laura Medina
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marc Casajuana
93 482 41 47
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mònica Monteagudo
93 482 46 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Sergio Fernández
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tomas López 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Talita Duarte
93 482 43 42
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.