Fem recerca per la salut de les persones

AreaCientifica 1080x250

Àrea Científica

 

L'Àrea Científica de l'IDIAPJGol ha anat desenvolupant diverses estratègies per generar projectes de recerca i així generar nou coneixement per innovar la situació actual de la pràctica clínica i l’organització dels serveis d’AP. Aquestes estratègies s’ha basat en:

  • La promoció i consolidació de grups de recerca
  • La capacitació dels investigadors: organitzant cursos i donant impuls a la realització del doctorat.
  • El desenvolupament de projectes.
  • La creació i desenvolupament de la Unitat de Recerca.
  • La consolidació de les 8 Unitats de Suport a la Recerca.

 

Composició:

Per tal de complir les estratègies proposades, està formada per les següents unitats: