Research to improve people's health

Inscripció Jornades 2018

Jornades 2018


Inscripció a la Jornada

Per inscriure’s a les Jornada de recerca, si us plau, truqueu als següents telèfons:

93 482 43 06
93 482 44 42


Inscripció Tallers

Per inscriure’s als tallers de l Jornada, si us plau contacteu amb Stela Sanchez (Tf. 93 482 46 37)