Research to improve people's health

0
0
0
s2smodern
Juanjo Zamora Sánchez, investigador de l’IDIAPJGol, premiat als Premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure

Juanjo Zamora Sánchez, infermer d'atenció primària de la Unitat ATDOM de l’EAP Montnegre i investigador de l’IDIAPJGol, ha estat premiat amb un dels ajuts dels Premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure amb el projecte “Avaluació de la fragilitat i qualitat de vida a l’atenció primària. Utilitat dels instruments IF-Fragil-VIG i Euroqol-5D en pacients ATDOM i correlació amb esdeveniments adversos”.

231118 mutuam idiapjgol

Sobre el projecte

L'índex Fragil-VIG és una escala multidimensional de valoració de fragilitat validada en l'entorn català en l'àmbit de l'atenció a pacients amb Malaltia Crònica Avançada (MACA) pel geriatre Jordi Amblàs. Està basada en la valoració geriàtrica integral (VGI), i ha mostrat correlació positiva amb mortalitat en pacients MACA. L'Euroqol-5D és un dels instruments més utilitzats per avaluar la qualitat de vida relacionada amb la salut (CVRS), es tracta d'un qüestionari genèric de CVRS, traduït i validat al castellà, i és el test de referència a la història clínica informatitzada en l'atenció primària de l'ICS. L'objectiu de l'estudi de l'IDIAPJGol, liderat per Juan José Zamora, és avaluar l'índex de fragilitat i qualitat de vida percebuda de pacients inclosos en el programa ATDOM, mitjançant aquestes eines, i la seva correlació amb processos adversos (visites a urgències, ingressos hospitalaris i sociosanitaris, institucionalitzacions, i mortalitat).

El protocol de recerca es troba en fase de recollida de dades, d'aproximadament uns 400 pacients atesos a la unitat ATDOM durant l'any 2018.

Aquesta valoració permetrà als investigadors una estratificació de la població en termes de fragilitat i una aproximació a la percepció del seu estat de salut, així com convertir-se en una eina útil per a la planificació d'activitats i presa de decisions individualitzada per a cada pacient. En una segona fase es pretén contrastar informació segons la puntuació obtinguda a l'índex, predicció de mortalitat i correlacions amb qualitat de vida percebuda.

Sobre els Premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure

La Fundació Mutuam Conviure fidel al seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària convoca la 18a edició dels Premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure. Aquests premis promouen projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en l’àmbit de la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària.

Tags: fragilitat, IDIAPJGol, Juanjo Zamora Sánchez, Fundació Mutuam Conviure, ATDOM