Research to improve people's health

0
0
0
s2smodern
Lectura de tesi doctoral del Dr. Josep Vidal Alaball

El Dr. Josep Vidal Alaball, investigador de l'IDIAPJGol, va defensar la seva tesi doctoral, “Evaluating the impact of asynchronous telemedicine in the Catalan central region”, el passat 23 de novembre a la la Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic. 

lecturatesi dr josep vidal teledermatologia IDIAPJGol

Josep Vidal Alaball és metge de família de la Gerència Territorial Catalunya Central de l'ICS i membre del Grup PROSAARU (Promoció de la Salut en l'Àmbit Rural) de l'IDIAPJGol. Va rebre un Ajut IDIAPJGol/ICS per a la capacitació en investigació i realització del doctorat a l'Atenció Primària en la convocatòria de 2016.

Els directors de la seva tesi, "Evaluating the impact of asynchronous telemedicine in the Catalan central region", són el Dr. Josep Lluís García Domingo, la Dra. Gemma Flores Mateo i el Dr. Francesc Garcia Cuyas, la lectura va tenir lloc el passat 23 de novembre a la Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic, el tribunal estava format per la Dra. Concepció Violán, el Dr. Joan Torrent, i el Dr. Antoni Sisó.

La Teledermatologia abarateix un 45% els costos sanitaris

El projecte de recerca que centra la tesi del Dr. Josep Vidal Alaball ha analitzat l'efectivitat i l'impacte econòmic d'un servei de Teledermatologia implementat a les consultes d'atenció primària en comparació amb les visites presencials a dermatologia. Els resultats conclouen que l'estalvi anual d'aquest servei arriba fins a 51.164 euros l'any si tenim en compte els costos socials (temps invertit, desplaçaments, etc.), i de 10.350 euros si només mirem les despeses en serveis ambulatoris. 

lecturatesi dr josep vidal teledermatologia IDIAPJGol1

La implementació del servei a l'atenció primària de Catalunya: més de 2 milions d'estalvi anual

Els resultats demostren que el servei és efectiu tant en la reducció de derivacions hospitalàries i la resolució de casos, com en l'estalvi econòmic. Els investigadors conclouen que aplicar la Teledermatologia a tota l'atenció primària de Catalunya suposaria un estalvi de 2.085.061 euros anuals per la sanitat i la societat catalana.

lecturatesi dr josep vidal teledermatologia IDIAPJGol2

La recerca

L'estudi va avaluar el servei de Teledermatologia del Bages, que funciona des del 2010, i que ha aconseguit reduir les llistes d'espera de dermatologia hospitalària. En aquest servei, proveït per l'Institut Català de la Salut i la Fundació ALTHAIA, els metges d'atenció primària fan una fotografia de la lesió dermatològica i l'adjunten a la història clínica informatitzada (eCAP) juntament amb una descripció clínica. A l'hospital de referència, els especialistes consultors, accedeixen a les imatges, fan una valoració i proposen el tractament a seguir. Després els metges de família la revisen i informen el pacient dels resultats i del pla d'acció. La població d'estudi va incloure a tots els pacients assignats als 14 EAP de la Comarca del Bages que va utilitzar en algun moment el servei de Teledermatologia durant els anys 2015 i 2016.

 

 

Tags: IDIAPJGol, doctorand, investigadora, Universitat de Vic