Fem recerca per la salut de les persones

  • Home
  • Política de qualitat

 idiap 20anys edifici

ISO 9001:2015

L’IDIAP Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) té la certificació de qualitat ISO 9001:2015 (ER-0821/2011) des de 2011. La propera renovació serà al 2023.
L’abast del Sistema de Gestióde Qualitat de l’IDIAPJGol inclou:
- Assessorament i suport en la gestió de projectes d’investigació en atenció primària i salut comunitària.
- Gestió d’assajos clínics de principis actius, excipients i productes sanitaris.
- Disseny i formació en metodologia per a la recerca en atenció primària                               logo aenor 

Política de Qualitat

Concepció Violan, en qualitat de Directora de l'IDIAPJGol, es compromet a establir i impulsar una política de qualitat eficaç, enquadrada en el marc general de la gestió de l’organització i dirigida a:

  • Crear nou coneixement i evidències útils, promovent, desenvolupant i gestionant la recerca de qualitat l'Atenció Primària de Salut, fomentant la formació en recerca, i la difusió dels seus resultats.
  • Ser una institució referent en recerca en l'Atenció Primària de Salut, facilitant la participació dels professionals en grups de recerca amb projecció internacional i la seva difusió.
  • Ser una institució compromesa amb la igualtat d'oportunitats, garantint un tracte just pels empleats, mitjançant la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, o d'orientació sexual i altres discrimacions.
  • Complir els requisits acordats amb els nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris oportuns.
  • Treballar per a la millora continua dels nostres processos.

Barcelona, 18 d'octubre de 2017

Mapa de Processos

MAPA DE PROCESSOS IDIAP rev7 311218

 

Llistat de Procediments dow