Fem recerca per la salut de les persones

document recerca qualitativa

Participació de la ciutadania en els projectes de recerca

 

Les persones cada vegada tenen un paper més actiu en la seva salut. L'atenció centrada en la persona pretén ajustar les cures en salut a cada individu, tenint en compte les seves preferències, creences i els seus valors i facilitar la seva participació en la presa de decisions. No obstant això, actualment, la majoria de les vegades investiguem "A" les persones però no "AMB" les persones. Sovint, les persones continuen sent una font de dades i només en pocs casos són les protagonistes del procés d'elaboració de les investigacions que les afecten directament. Així doncs, és necessària la participació de la ciutadania en la investigació per fomentar que els seus resultats siguin més fàcilment aplicables i més traslacionals.

En base a aquesta necessitat, IDIAPJGol va definir en el pla estratègic 2014-2017 l'objectiu "Fomentar accions que permetin la participació de pacients en els projectes d'investigació".

Per poder assolir aquest objectiu estratègic, l’IDIAPJGol ha dissenyat un projecte que té per títol “Les persones en primer lloc: promoure la contribució de la ciutadania en la priorització, disseny, desenvolupament i disseminació de la investigació en atenció primària”. L’objectiu principal del mateix és promoure la contribució de la ciutadania en la priorització, disseny, desenvolupament i disseminació dels projectes de recerca realitzats en Atenció Primària de Salut de Catalunya, com a estratègia d’apoderament de la ciutadania en les polítiques d'investigació en salut.

Documentació relacionada: