Fem recerca per la salut de les persones

business 3870770 1100x250

 

Comissió Executiva

Presentació

El Patronat nomena una Comissió Executiva, la qual té les funcions d'administració i representació que li són atribuides pel màxim òrgan de govern de l'IDIAPJGol, de conformitat amb els Estatuts.

 

Membres:

Presidenta

Ariadna Mas Casals

Institut Català de la Salut (ICS)

Altres membres

Aina Plaza Tesias

Departament de Salut.Generalitat de Catalunya

Rafael Ruíz Riera

Institut Català de la Salut (ICS)

Armand Sánchez Bonastre

Universitat Autònoma de Barcelona 

Secretaria

Montserrat Martínez Morales

Institut Català de la Salut (ICS)

 

Funcions: 
  • Elaborar i aprovar propostes d’activitats i programes de recerca i de formació en el si de l'IDIAPJGol.
  • Assignar els recursos pressupostaris als diferents programes de recerca i formació.
  • Decidir i autoritzar els projectes sobre les instal·lacions tècniques i administratives i d’inversions en funció de les prioritats i l’interès de l'IDIAPJGol.
  • Executar i fer complir els acords del Patronat relatius a les matèries de la seva competència i totes aquelles que puguin haver estat objecte de delegació.