foto investigadors web idiap

Personal investigador i de suport a la recerca que ha col·laborat en l’avaluació de les propostes presentades en les diferents convocatòries d’ajuts IDIAPJGol-ICS

 

Totes les propostes presentades en les diverses modalitats dels ajuts convocats conjuntament per l’ICS i l’IDIAPJGol són avaluades per personal investigador i de suport a la recerca amb contrastada experiència.

Aquest procés garanteix la selecció de les propostes amb major rellevància i excel·lència.

La selecció d’aquests avaluadors es realitza tenint en compte els següents criteris:

  • Evitar conflictes d’interès entre la persona avaluadora i la proposta presentada així com amb la USR i l’equip investigador d’aquesta.
  • Oferir una adequada valoració tenint en compte les diferents perspectives que necessita la proposta (administrativa, científica, metodològica).
 
Llistat d’avaluadors de la convocatòria 2020: 

Almeda Ortega, Jesús (ICS/IDIAPJGol, Tècnic de Salut)

Aragonés Benaiges, Enric (ICS, Metge)

Arija Val, Victoria (IDIAP/URV, Metgessa)

Ballvé Moreno, José Luís (ICS, Metge)

Berenguera Ossó, Anna (IDIAPJGol, Salut Pública)

Blanch Font, Jordi (IDIAPJGol, Estadístic)

Bolíbar Ribas, Bonaventura (IDIAPJGol, Metge)

Cabedo Ferreiro, Rosa María (ICS, Llevadora)

Cabré Vila, Juan José (ICS/IDIAPJGol, Metge)

Caro Valdivieso, Johanna (IDIAPJGol, Metgessa)

Castañer Niño, Olga (IMIM, Metgessa)

Comas Cufí, Marc (IDIAPJGol, Matemàtic)

Cunillera Puértolas, Oriol (IDIAPJGol, Estadístic)

Duarte Salles, Talita (IDIAPJGol, Biomedicina)

Falguera Puig, Gemma (ICS, Llevadora)

Fernández Sáez, José (IDIAPJGol, Estadístic)

García Sangenís, Ana (IDIAPJGol, Farmacèutica)

García Sierra, Rosa (IDIAPJGol, Psicòloga)

Giner Soriano, María (ICS, Farmacèutica)

Jacques Aviñó, Constanza (IDIAPJGol, Psicòloga)

López Jiménez, Tomàs (IDIAPJGol, Estadístic)

Manresa Domínguez, Josep Mª (ICS/IDIAPJGol, Biòleg)

Martín Luján, Francisco (ICS, Metge)

Marzo Castillejo, Mª Mercè (ICS/IDIAPJGol, Metgessa)

Mas Casals, Ariadna (ICS, Ciències de la Salut)

Medina Perucha, Laura (ICS/IDIAPJGol, Psicòloga)

Monfà Escolà, Ramón (ICS/IDIAPJGol, Biotecnòleg)

Monteagudo Zaragoza, Mònica (IDIAPJGol, Metgessa)

Moreno Gabriel, Eduard (ICS/IDIAPJGol, Psicòleg)

Morros Pedrós, Rosa (ICS, Farmacòloga)

Mundet Tudurí, Xavier (ICS/UAB, Metge)

Muñoz Pérez, Miguel Ángel (ICS/IDIAPJGol/UAB, Metge)

Navas Méndez, Elena (IDIAPJGol, Estadística)

Orfila Pernas, Francesc (ICS/IDIAPJGol, Tècnic de Salut)

Ortega Bravo, Marta (ICS/IDIAPJGol, Metgessa)

Ouchi Vernet, Dan (IDIAPJGol, Estadístic)

Pallejà Millán, Meritxell (IDIAPJGol, Estadística)

Peñarrubia Maria, Mª Teresa (ICS, Metgessa)

Pepió Vilaubí, Josep María (ICS, Metge)

Pera Blanco, Guillem (IDIAPJGol, Estadístic)

Pistillo Andrea, IDIAPJGol (Estadístic)

Ponjoan Thans, Anna (IDIBGI/IDIAPJGol, Biòloga)

Prat Vallverdú, Oriol (IDIAPJGol, Bioestadístic)

Puente Baliarda, Diana (IDIAPJGol, Metgessa)

Puigdomènech Puig, Elisa (AQUAS, Biòloga)

Ramos Blanes, Rafel (ICS/IDIBGI/IDIAPJGol, Metge)

Real Gatius, Jordi (IDIAPJGol, Estadístic)

Rey Reñones, Cristina (ICS, Infermera)

Roel Herranz, Elena (IDIAPJGol, Salut Pública)

Salvador González, Betlem (ICS/IDIAPJGol, Metgessa)

Satué Gracia, Eva Mª (ICS, Metgessa)

Sol Culleré, Joaquim (IDIAPJGol, Estadístic)

Toràn Montserrat, Pere (ICS/IDIAPJGol, Metge)

Vidal Alaball, Josep (ICS/IDIAPJGol, Metge)

Vlacho Vlacho, Bogdan (IDIAPJGol, Farmacèutic)

Zabaleta del Olmo, Edurne (ICS/IDIAPJGol, Infermera)

 

Llistat d’avaluadors de convocatòries anteriors: 

Convocatòries 2020 

Convocatòries 2019 

Convocatòries 2018 

Convocatòries 2017