Fem recerca per la salut de les persones

foto agicap xarxa web idiap

Xarxa AGICAP

 

L'AGICAP disposa d'una xarxa a Catalunya de més de 300 investigadors acreditats amb experiència en la realització d'assaigs clínics (metges de família, pediatres, ginecòlegs, traumatòlegs, farmacòlegs, infermeres) i d'un únic Comitè d'Ètica d'Investigació (CEI).

Aquesta xarxa d'investigadors ha permès reclutar més de 3.500 pacients per a 443 assajos clínics de les malalties cròniques més habituals i prevalents a l'atenció primària, com són les malalties cardiovasculars, infeccioses, o vacunes, especialment en la seva fase III.

L'AGICAP també participa en diversos estudis de viabilitat de projectes, tant en la fase de preaprovació com de postaprovació dels assajos.