Fem recerca per la salut de les persones

idiap 20anys fentcami2 plaestrategic

Pla estratègic 2017-2020

 

Missió

La Missió de la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina és promoure, desenvolupar i gestionar la recerca en l'atenció primària i comunitària de salut i formar investigadors amb la finalitat de generar coneixement, difondre els seus resultats i traslladar-los a la societat per millorar la salut de les persones.

Visió

La Visió de l'IDIAPJGol és ser una institució referent en recerca en promoció de la salut i en atenció primària en l'àmbit nacional i internacional involucrant als ciutadans i als professionals de la salut i influint en les polítiques de salut.

Valors

Els principis que compartim, defensem i promovem  són la confiança, l’equitat, la responsabilitat, l’excel·lència, la cooperació, la col·laboració i la innovació.

Confiança: La relació de confiança implica confidencialitat, que és haver de fer un bon ús de les dades de què som coneixedors per la nostra tasca professional.

Equitat: Creiem en el tracte adequat i just tenint en compte les circumstàncies i valors de les persones sense discriminar ningú. El tracte adequat i just a tot el món ha de ser un valor que també estigui present en la relació amb els treballadors/as, proveïdors i altres grups d'interès.

Responsabilitat: La responsabilitat és la capacitat d'assumir les decisions, els mateixos actes i fer-se càrrec de les seves conseqüències informant les persones implicades. La responsabilitat demana transparència i honestedat sobre el que diem i fem (accions), el perquè ho fem (valors en joc) i les seves conseqüències per vetllar a les bones pràctiques en la investigació, en la docència i la gestió.

Excel·lència: Fomentem la capacitat d'aprenentatge continu a fi de donar el millor d'un mateix al treball, tenir iniciatives de millora i, estar atents als canvis de l'entorn, buscant constantment l'excel·lència en la investigació. L'excel·lència exigeix mantenir el nivell de coneixements, habilitats i actituds adequats a l'activitat que desenvolupem.

Cooperació: El treball en equip és l'actitud de participar, des de l'autonomia i amb pensament crític, sabent-se implicat en un mateix projecte. És cooperant, des de la complementarietat i la coordinació de les tasques, quan desenvolupem les capacitats individuals de treball.

Col·laboració: Acció de treballar en comú, i en condicions d'igualtat, amb altres institucions, organitzacions i/o organismes públics o privats dedicats a la investigació i la provisió de serveis en l'àmbit sanitari.

Innovació: Capacitat d'introduir canvis per millorar l'atenció a les persones, sospesant prudentment possibilitats, riscos i beneficis.

 

Objectius estratègics

 

pla estratgic objetctius IDIAP 17

 

A continuació es detallen els objectius estratègics de cada linia:

Línia estratègica 1: Promoure un model de recerca d'excel·lència en els grups de l'IDIAPJGol.

1.1 Consolidar la investigació d'excel·lència entre els grups de l’IDIAPJGol.

1.2 Buscar el màxim impacte social de la recerca dels grups IDIAPJGol.

1.3 Potenciar la recerca en aquells col·lectius d'atenció primària menys implicats en la investigació.

1.4 Potenciar el SIDIAP com a referent de la investigació amb “big data” en el sistema de salut europeu.

Línia estratègica 2: Millorar l'estructura de recerca organitzativa i implemenar l'eina OTM-R (HRS4R)

2.1 Definir i implementar una estructura òptima de les Unitats de Suport a la Recerca i la relació amb les unitats docents, unitats de formació i direccions territorials d'atenció primària.

2.2 Enfortir les relacions entre les Unitats de Suport a la Recerca.

2.3 Establir accions per la retenció de talent en l'organització i implementar l'eina OTMR

2.4 Desenvolupar accions per continuar intentant acreditar l'IDIAPJGol dins de les estructures d'investigació establertes

2.5 Desenvolupar accions per incrementar el finançament del IDIAPJGol

2.6 Revisar l'organització per millorar la gestió del projectes, tant en la fase de captació com la d'execució del finançament.

Línia estratègica 3: Enfortir la marca IDIAPJGol  i difondre els seus serveis, activitats i resultats de recerca entre els stakeholders.

3.1 Potenciar la marca IDIAPJGol entre els investigadors d'atenció primària.

3.2 Millorar la comunicació interna.

3.3 Augmentar la difusió de la marca IDIAPJGol a nivell extern.

3.4 Reforçar la participació dels pacients / persones en els projectes d'investigació.

Línia estratègica 4: Consolidar l'IDIAPJGol com a institució líder en la formació en investigació en atenció primària.

 4.1 Consolidar l'estructura formativa i augmentar els serveis de formació

Línia estratègica 5: Ampliar la col·laboració amb altres estructures i institucions de recerca.

5.1. Definir un model de col·laboració òptim entre l'IDIAPJGol i altres IISS que garanteixi la retenció i captació de talent i la participació en projectes d'investigació competitius i ambiciosos.

5.2 Millorar la visibilitat i pes de la recerca en atenció primària a Europa, establint aliances amb altres organitzacions de recerca.

5.3 Establir col·laboracions internacionals per augmentar la participació en projectes i plataformes internacionals

Línia estratègica 6: Definir un model d'innovació/translació i impacte de la recerca de l'IDIAPJGol.

6.1 Alinear l'estratègia de la innovació de l'IDIAPJGol amb el pla d'innovació de l'ICS.

Etiquetes: Recerca