Fem recerca per la salut de les persones

 

 

Projectes destacats

 

MNEME

MNEME

El nombre de persones amb demència a tot el món s'estima en uns 60 milions de casos. El 2050 aquesta xifra s'haurà triplicat. Les causes principals serien l'augment de població i l'envelliment. Mneme és una Eina lúdica, motivacional i no farmacològica d'estimulació cognitiva. Dirigida als i psicoterapeutes i familiars del pacient amb Demència d'una sèrie d'eines amb les quals treballar, mitjançant la lúdica, l'estimulació cognitiva per tal d'alentir el desenvolupament de la malaltia.
INFADIMED®

INFADIMED®

És un programa d'atenció primària liderat per infermeres que aborda el problema de l'obesitat infantil i la mala alimentació. Amb l'ajuda del Capità Vitamines, un personatge de dibuixos animats, el programa ja ha aconseguit que molts nens mengin i facin una vida de forma més saludables. Ara, amb el creixement del programa s’esta desenvolupant una eina anomenada Plataforma Virtual Saludable, que vindria a ser una mena de NETFLIX d’animacions d’estils saludables en joves i infants. Volen que tothom pugui veure els dibuixos animats i aprendre com menjar bé des de casa. També faran jocs divertits que ajudaran als nens a aprendre més sobre la Dieta Mediterrània. Amb això, volen continuar ajudant els nens i les seves famílies a ser més saludables, fins i tot si estan mirant una pantalla.
NYSTAVERT®

NYSTAVERT®

El diagnòstic del vertigen perifèric paroxístic benigne (VPPB) es fa difícil i resta com a inespecífic en un 75% de casos a l'atenció primària (segons un estudi recent a USA) degut en part a la manca d'identificació dels nistagmes quan aquest és mínim. El projecte "Nystavert" proposa una solució innovadora per millorar el diagnòstic del VPPB. Mitjançant una aplicació mòbil, es permet als pacients enregistrar vídeos del seu nistagmes, que seran analitzats per un algoritme diagnòstic integrat. Aquesta solució proporciona una alternativa més accessible i econòmica en comparació amb les tecnologies existents, amb l'objectiu de millorar la identificació del VPPB i facilitar un tractament més eficaç a l'atenció primària.

nystavert logo

AFAI

AFAI

El Projecte AFAI aborda la crítica problemàtica de la fibril·lació auricular (FA), la tercera causa de mort al món amb 27.800 casos anuals a Espanya, mitjançant el desenvolupament de l'algoritme "AFAI". Aquesta solució, integrada dins la història clínica electrònica, ofereix un suport eficaç per a la presa de decisions mèdiques, millorant la gestió de la FA i reduint la variabilitat clínica. Amb la seva facilitat d'ús, adaptabilitat i actualitzacions, AFAI proporciona suggeriments basats en l'evidència científica actualitzada per millorar la seguretat del pacient, representant una avançada eina per prevenir ictus i millorar la qualitat de l'atenció sanitària, així com determinar el millor tractament farmacològic en pacients amb fibril·lació auricular.
ODISEA

ODISEA

Les Malalties cardiovasculars (MCV) són una de les principals causes de mort al món. Més de 17 milions de persones moren cada any a causa de les MCV. El protocol Codi INFART està plenament implementat dins el sistema de salut català, s'activa cada vegada que una persona pateix un esdeveniment. En ell es coordinen el personal d'Atenció Primària, el personal del SEM (Serveis Emergències Mèdiques) i el personal de l'hospital. Odisea és un projecte que aborda la complexitat del procés assistencial prehospitalari de l'infart agut de miocardi, destacant les mancances en la coordinació, flux d'informació i anàlisi de dades. Per superar aquestes ineficiències, es presenta Odisea, un programari que millora la coordinació i el flux d'informació entre professionals sanitaris. Aquesta aplicació millora la col·laboració dels metges en el diagnòstic, trasllat i tractament dels pacients amb infart de miocardi, reduint temps i millorant l'eficiència del procés assistencial. Aquest projecte es desenvolupa amb la col·laboració de l’IDIBGI, la UdG,l’Hospital Dr. Trueta i l’IDIAPJGol.
TOBBGEST

TOBBGEST

El projecte Tobbgest, ha estat finançat per l'Institut de Salut Carles III a la convocatòria 2021. L'equip investigador està format per diferents professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'IDIAP Jordi Gol, i amb la col·laboració del Departament d'Informàtica i matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). L'estudi pretén acabar amb l'addicció al tabac de les dones gestants mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils dissenyada per a aquest objectiu concret.
CRIBMI®

CRIBMI®

ISMiHealth és un sistema de suport a la presa de decisions clíniques, integrat en el sistema de la història clínica electrònica (EHR) d'atenció primària, que té com a objectiu millorar el rendiment del cribratge de malalties infeccioses i mutilació genital femenina (MGF) en migrants. Mitjançant el programari ISMiHealth, els professionals d'atenció primària reben indicacions en temps real amb recomanacions de detecció de malalties infeccioses i MGF dirigides a la població migrant a partir d'una avaluació individualitzada del risc. Per a aquesta valoració, es tenen en compte les característiques demogràfiques (sexe, edat i país d'origen) de cada pacient migrant individual. ISMiHealth és un programari únic i nou que ofereix un enfocament individualitzat, integrat en els sistemes d'EHR i adaptable a diferents canvis epidemiològics. S'està duent a terme un assaig de control aleatoritzat per clúster amb 35 centres d'atenció primària a Catalunya i un assaig pilot de control aleatori per clúster amb set centres d'Almeria (Andalusia). Els centres d'intervenció implementaran el programa de cribratge recolzat per l'eina de programari ISMiHealth, mentre que els centres de control seguiran les pràctiques rutinàries actuals. ISMiHealth té com a objectiu millorar la salut dels migrants reduint les desigualtats i promovent serveis sanitaris d'alta qualitat. ISMiHealth ha estat desenvolupat per ISGlobal, IDIAPJGol i CAPSBE.
PEDITERM

PEDITERM

La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia cada vegada més comuna i en constant augment als països occidentals. Una de les complicacions més greus de la DM és el peu diabètic (*PD), una lesió que es desenvolupa per sota del turmell en persones amb diabetis, a causa de la neuropatia diabètica o a la malaltia arterial perifèrica. Per a prevenir el PD, és crucial implementar mesures preventives efectives, com a programes de detecció i estratificació del risc d'úlcera. En aquest context, el projecte PEDITERM sorgeix com una iniciativa innovadora per a millorar el sistema de detecció i estratificació del risc d'úlcera del PD, mitjançant l'ús de càmeres de termografia infraroja dèrmica en les consultes d'atenció primària. Aquesta tecnologia ens permetrà optimitzar la identificació precoç de pacients amb el risc de desenvolupar úlceres al peu diabètic, amb la finalitat de reduir les complicacions, com a úlceres avançades i amputacions.
PALLIAKID

PALLIAKID

Aproximadament 21 milions d'infants al món necessiten cures pal·liatives i més de 8 milions cures especialitzades durant la seva malaltia i al final de la vida. (nomès a Europa 170.000). Palliakid és un projecte europeu amb l'objectiu de proporcionar accés a cures pal·liatives per a infants que enfronten malalties avançades, complexes o en la fase final de la vida, amb l'objectiu de millorar el seu benestar i qualitat de vida. El coneixement previ d'IDIAPJGol és la base d’aquest projecte doncs va desenvolupar l’eina HEXCOM per poder avaluar la complexitat de cures pal·liatives en adults. Un dels principals objectius d’aquest projecte és l’adaptació d’aquesta eina a l’entorn pediàtric. Palliakid pretén millorar la identificació precoç dels pacients amb necessitats complexes de cures pal·liatives mitjançant la creació de models predictius. Aquests models diferenciaran els pacients segons el seu nivell de complexitat, permetent així una assistència ràpida, integral i planificada. El projecte reforçarà la implicació dels pacients i les seves famílies, amb la intenció de desenvolupar instruments per a una avaluació més precisa de les necessitats i expectatives, facilitant la interacció i la implicació amb tot l'equip de salut. IDIAP Jordi Gol i Gurina forma part del consorci format per 17 socis de 12 països europeus.