Fem recerca per la salut de les persones

 

 

Projectes destacats

 

MNEME

MNEME

El nombre de persones amb demència a tot el món s'estima en uns 60 milions de casos. El 2050 aquesta xifra s'haurà triplicat. Les causes principals serien l'augment de població i l'envelliment. Mneme és una Eina lúdica, motivacional i no farmacològica d'estimulació cognitiva. Dirigida als i psicoterapeutes i familiars del pacient amb Demència d'una sèrie d'eines amb les quals treballar, mitjançant la lúdica, l'estimulació cognitiva per tal d'alentir el desenvolupament de la malaltia.
INFADIMED

INFADIMED

És un programa d'atenció primària liderat per infermeres que aborda el problema de l'obesitat infantil i la mala alimentació. Amb l'ajuda del Capità Vitamines, un personatge de dibuixos animats, el programa ja ha aconseguit que molts nens mengin i facin una vida de forma més saludables. Ara, amb el creixement del programa s’esta desenvolupant una eina anomenada Plataforma Virtual Saludable, que vindria a ser una mena de NETFLIX d’animacions d’estils saludables en joves i infants. Volen que tothom pugui veure els dibuixos animats i aprendre com menjar bé des de casa. També faran jocs divertits que ajudaran als nens a aprendre més sobre la Dieta Mediterrània. Amb això, volen continuar ajudant els nens i les seves famílies a ser més saludables, fins i tot si estan mirant una pantalla.
NYSTAVERT

NYSTAVERT

El diagnòstic del vertigen perifèric paroxístic benigne (VPPB) es fa difícil i resta com a inespecífic en un 75% de casos a l'atenció primària (segons un estudi recent a USA) degut en part a la manca d'identificació dels nistagmes quan aquest és mínim. El projecte "Nystavert" proposa una solució innovadora per millorar el diagnòstic del VPPB. Mitjançant una aplicació mòbil, es permet als pacients enregistrar vídeos del seu nistagmes, que seran analitzats per un algoritme diagnòstic integrat. Aquesta solució proporciona una alternativa més accessible i econòmica en comparació amb les tecnologies existents, amb l'objectiu de millorar la identificació del VPPB i facilitar un tractament més eficaç a l'atenció primària.
AFAI

AFAI

El Projecte AFAI aborda la crítica problemàtica de la fibril·lació auricular (FA), la tercera causa de mort al món amb 27.800 casos anuals a Espanya, mitjançant el desenvolupament de l'algoritme "AFAI". Aquesta solució, integrada dins la història clínica electrònica, ofereix un suport eficaç per a la presa de decisions mèdiques, millorant la gestió de la FA i reduint la variabilitat clínica. Amb la seva facilitat d'ús, adaptabilitat i actualitzacions, AFAI proporciona suggeriments basats en l'evidència científica actualitzada per millorar la seguretat del pacient, representant una avançada eina per prevenir ictus i millorar la qualitat de l'atenció sanitària, així com determinar el millor tractament farmacològic en pacients amb fibril·lació auricular.
ODISEA

ODISEA

Les Malalties cardiovasculars (MCV) són una de les principals causes de mort al món. Més de 17 milions de persones moren cada any a causa de les MCV. El protocol Codi INFART està plenament implementat dins el sistema de salut català, s'activa cada vegada que una persona pateix un esdeveniment. En ell es coordinen el personal d'Atenció Primària, el personal del SEM (Serveis Emergències Mèdiques) i el personal de l'hospital. Odisea és un projecte que aborda la complexitat del procés assistencial prehospitalari de l'infart agut de miocardi, destacant les mancances en la coordinació, flux d'informació i anàlisi de dades. Per superar aquestes ineficiències, es presenta Odisea, un programari que millora la coordinació i el flux d'informació entre professionals sanitaris. Aquesta aplicació millora la col·laboració dels metges en el diagnòstic, trasllat i tractament dels pacients amb infart de miocardi, reduint temps i millorant l'eficiència del procés assistencial. Aquest projecte es desenvolupa amb la col·laboració de l’IDIBGI, la UdG,l’Hospital Dr. Trueta i l’IDIAPJGol.