Fem recerca per la salut de les persones

teclado assessorament afiliacio

Instruccions per referenciar correctament el finançament rebut per l'ISCiii i el PERIS a les publicacions

 
Requisits de publicitat obligatoris per tots els projectes que siguin finançats per l'ISCiii/FEDER
 
ISCiii

Per tal de poder cobrir les despeses generades per les publicacions i altres mitjans de difusió dels resultats, fruit de projectes concedits per l’Instituto de Salud Carlos III, s'ha de referenciar correctament els detalls de finançament a l’apartat “Funding”, al final del tríptic, o de la presentació en curs.

Cal que es mencioni Plan Estatal I+D+i i al ISCIII-Subdireccion General de Evaluación y Fomento de la Investigación com a entitat finançadora, citant el codi d’identificació assignat al projecte i també cal fer constar que és co-finançat pel FEDER. Cal fer-ho en aplicació del reglament comunitari, a efectes de compliment de la normativa en matèria de publicitat de Fons Europeus.

Exemple castellà: “Proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria correspondiente al año 20xx de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016; con el código expediente PI1x/xxxx, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.

Exemple anglès: “The project received a research grant from the Carlos III Institute of Health, Ministry of Economy and Competitiveness (Spain), awarded on the 20XX call under the Health Strategy Action 2013-2016, within the National Research Program oriented to Societal Challenges, within the Technical, Scientific and Innovation Research National Plan 2013-2016, with reference PIXX/XXXXX, co-funded with European Union ERDF funds (European Regional Development Fund)”.

 

Per tal de complir la normativa de comunicació i publicitat, a tot el material de difusió (pòsters, presentacions a congressos, material per a distribuir de l’estudi i que s’hagin de fer fotocòpies) dels projectes que siguin finançats per l’ISCiii/FEDER s'han d'afegir el següents logos, els podeu descarregar aquí:

 

logo ISCIII

 

 

logo FEDER
 
 
 

 

PERIS

En el cas especial dels articles (publicacions, traduccions,...): ens demanen a l’hora de justificar: títol, revista de publicació, data de publicació i full agraïments. Igual que al punt anterior, per tal de comprovar el requisit de la publicitat, a agraïments ha de constar: “Projecte realitzat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria corresponent a l’any 20xx de concessió de subvencions del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020, modalitat Projectes de recerca orientats a l’atenció primària, amb el codi d’expedient SLT002/1x/xxxx.”

Qualsevol despesa relacionada amb el projecte que es destini al públic o als participant (pòsters, qüestionaris, certificats assistència, fulletons, presentacions,...), contindrà una declaració en la que s’informi de qui s’ha rebut finançament:

Logo + expressió: “Amb el suport del Departament de Salut”

 

Logo Departament Salut

 

 

GRUPS DE RECERCA

Amb acreditació AGAUR:
“Els autors agraeixen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya al Grup de Recerca XXXXX (Codi: 2021 SGR XXXX, i nom del grup).”

Amb acreditació interna:
“Els autors agraeixen el suport de l’Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) al Grup de Recerca xxxxxxxx”