Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Una intervenció en quatre àmbits sanitaris ha millorat l'ús correcte d'antibiòtics i ha frenat la resistència antimicrobiana a Europa

Més de 400 professionals de la salut han participat a HAPPY PATIENT, un dels projectes més ambiciosos que s'han dut a terme a escala europea per fer front al problema de salut pública que suposa la resistència als antibiòtics.

banner press conference hp

A Europa, prop de 35.000 persones moren a l'any a causa de les resistències antimicrobianes, principalment causades per l'ús inadequat dels antibiòtics, tal com reflecteixen les dades del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties. Es tracta, així, d'un problema de salut pública d'abast global, que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha assenyalat com un dels reptes més grans als quals s'enfronta la població, tant actualment com als anys que vindran. Un context davant el qual els resultats obtinguts per HAPPY PATIENT, un projecte capdavanter cofinançat per la Comissió Europea en aquesta matèria, obre nous horitzons.

Les intervencions dutes a terme per l'equip de HAPPY PATIENT en quatre àmbits sanitaris ―Atenció Primària, Urgències i Emergències, farmàcies i residències de gent gran―, entre 2022 i 2023, a Espanya, Lituània, Polònia, França i Grècia, han frenat les resistències antimicrobianes a Europa. Això suggereix, a més, que si aquesta intervenció s'implementés a tots els països de la Unió Europea, suposaria un estalvi de 114 milions d'euros als pressupostos de salut d'aquest territori.

La reducció de prescripcions innecessàries suposaria una significativa reducció de la despesa farmacèutica

Una de les línies de recerca més significatives d'aquest projecte és la lectura econòmica que es fa de les millores registrades; es tracta d'una lectura de la qual es va encarregar la Universitat de Las Palmas de Gran Canària a la seva àrea d'estudis d'economia sanitària, liderada per Beatriz González López-Valcárcel, que també ha participat a la presentació pública de resultats.

La projecció de dades es basa en dos escenaris diferents: un escenari realista (relacionat amb els resultats mitjana dels 5 països) i un escenari optimista (referent al país amb la millor millora). Mentre que un escenari realista estimaria una reducció del consum d'antibiòtics de 23 milions de prescripcions, i generaria un estalvi econòmic anual de 114 milions d'euros; a l'escenari més optimista, la reducció en el consum d'antibiòtics pujaria a 74 milions de prescripcions, cosa que resultaria en un estalvi econòmic anual de 385 milions d'euros. Les dades obtingudes es basen en projeccions del que succeiria si la intervenció aplicada al projecte HAPPY PATIENT s'implementés a tots els països de la Unió Europea. Així, s'obtindrien resultats consistents en la reducció de prescripcions innecessàries.

APO: una metodologia senzilla

Per desenvolupar i implementar intervencions per reduir l'ús inapropiat d'antimicrobians, s'ha seguit la metodologia del Projecte d'Auditoria d'Odense (APO). Aquesta metodologia implica un registre abans i després de la intervenció. La metodologia general es va adaptar a les característiques dels quatre entorns: a Atenció Primària, i als serveis d'Urgències i Emergències, es van registrar totes les infeccions sospitoses, així com els seus símptomes, diagnòstics i la prescripció d'antibiòtics. A residències de gent gran i farmàcies, es van registrar tots els casos amb prescripcions d'antibiòtics; incloent en residències els seus símptomes i diagnòstics, i en farmàcies, els consells i les verificacions de seguretat. En tots els casos, es va avaluar la idoneïtat de l'antibiòtic i es va comparar entre els dos registres segons algorismes clínics desenvolupats per experts del projecte.

A través d'aquesta metodologia, un total de 407 professionals de la salut de quatre àmbits sanitaris ha participat a HAPPY PATIENT, que conclou després de tres anys de treball. El projecte ha aconseguit modificar amb èxit el comportament dels professionals de la salut respecte a l'ús d'antimicrobians als cinc països diana, malgrat els diferents sistemes d'atenció sanitària i els contextos socioculturals. Aquesta variació dels resultats s'explica detalladament més endavant.

L'àmbit farmacèutic: al capdavant en la millora de dispensació adequada

HAPPY PATIENT ha resultat ser especialment innovador a l'entorn de la farmàcia comunitària: així ho han ressaltat els professionals d'aquest camp que han participat en el projecte. En aquesta línia, els participants d'Espanya, França, Grècia, Polònia i Lituània asseguren haver millorat el procés de dispensació, en fer més controls de seguretat, proporcionar més consells a pacients i obtenir més informació fonamental sobre les prescripcions d'antibiòtics.

Aquestes millores poden contribuir no només a un millor ús dels antibiòtics i, per tant, a una reducció del desenvolupament de resistències, sinó també a promoure una major seguretat i satisfacció del pacient per a aquells que hi van participar, o la devolució de antibiòtics sobrants una vegada es completa el tractament.

En tots dos registres, es van registrar més de 2,400 casos de dispensació als 5 països objectiu. Després de la intervenció multifacètica, les verificacions de seguretat (que inclouen l'explicació d'interaccions, contraindicacions i al·lèrgies dels antibiòtics dispensats) van augmentar un 18%.

La prescripció a Urgències i Emergències a Espanya: un punt de referència

En el marc del projecte també s'ha analitzat els resultats en la prescripció adequada d'antibiòtics en serveis d'Urgències i Emergències on, en el cas d'Espanya, s'ha obtingut un dels resultats més prometedors del projecte, amb una disminució molt significativa de la prescripció inapropiada d'antibiòtics a l'àmbit d'Urgències i Emergències: després de la intervenció, s'ha reduït en un 16,5% la prescripció innecessària d'antibiòtics i en un 17,4% la prescripció errònia d'antibiòtics.

Cal destacar que HAPPY PATIENT ha impulsat la primera intervenció que prova la ja esmentada metodologia APO als serveis d'Urgències i Emergències. Això vol dir que aquest és un entorn on hi ha hagut un marge de millora més ampli que a la resta d'àmbits, atès que el model d'intervenció era completament nou.

Residències: un àmbit complex

Sorprenentment, els resultats en residències de gent gran no van millorar. Hi ha diverses raons que ho podrien explicar: la complexitat d'aquest entorn, l'alta rotació de professionals, la manca de metges de família i la intervenció centrada principalment en professionals que no recepten. Aquests resultats animen a l'equip de HAPPY PATIENT a augmentar encara més els esforços cap al seu nou projecte, IMAGINE, desenvolupant una intervenció més complexa i adaptada exclusivament per a residències de gent gran.

Atenció Primària: un 10% de millora

HAPPY PATIENT ha reduït aproximadament un 10% l'ús inapropiat d'antibiòtics a l'atenció mèdica general. Els resultats difereixen entre països a causa de diverses raons, aconseguint una millora màxima del 20% a Lituània.