Fem recerca per la salut de les persones

  • Home
  • Procés de Selecció

borsa treball convocatories obertes

Procés de Selecció

El procés de selecció de l'IDIAPJGol està definit per la norma ISO 9001:2015 (ER-0821).

En resum el procés de selecció consisteix en les següents etapes:

  • Difusió pública de la vacant tant al web de l’IDIAPJGol com per correu electrònic a universitats, centres de recerca i altres pàgines web per cerca de feina
  • Selecció dels candidats que compleixin el perfil
  • Entrevistes als candidats (es poden realitzar proves de coneixement i test psicotècnics en funció del lloc de treball)
  • Selecció del candidat/a definitiu/va
  • Informació de l'estat al web
  • Informació a tots/es els/les candidats/es del seu resultat

Els processos de selecció que es duen a terme a l’Institut tenen com objectiu seleccionar a les persones idònies pel desenvolupament de les funcions, responsabilitats i tasques del lloc que hauran d’ocupar sense que les seves condicions personals com el sexe, nacionalitat, edat, etcètera, suposin una barrera discriminatòria. Són els mèrits i els requisits acadèmics els principals criteris de selecció.

El procediment 07 defineix el procediment intern de selecció de personal, indica la difusió pública de la vacant o lloc de nova creació, i a publicar l’oferta a la web corporativa, pel que es refereix a les convocatòries de personal.

El perfil que ha de complir la candidatura es dissenya en base als requisits del lloc de treball, valorant les totes les competències dels candidats. El tipus de reclutament que predomina a l’IDIAPJGol és l’extern i les fonts més utilitzades per cercar els professionals són: Internet (web pròpia i altres), Networking, Col·legis Professionals.