Fem recerca per la salut de les persones

Grup de treball en OTM-R

OTM R

 

El grup de treball sobre OTM-R de l’IDIAPJGol va utilitzar l'informe del grup de treball del grup directiu de gestió de recursos humans de la CE en OTM-R. La revisió sistemàtica dels nostres instruments de contractació amb la llista de verificació de l'OTM-R ha permès a IDIAPJGol millorar la seva anàlisi interna, donant lloc a un procés millorat de "Atracció de talent" i una política OTM-R.

El resultat és la política actual IDIAPJGol OTM-R, d’octubre de 2017.

El grup de treball sobre l’OTM-R de l’IDIAPJGol esta format per persones de les unitats següents:

  • Unitat de Gestió de Projectes
  • Recursos Humans
  • Direcció
  • Àrea econòmica
  • Àrea científica
  • Unitat de Qualitat

Aquest grup de treball es va formar al 2016 com a conseqüència de la publicació per part d’Euraxess de la política en el Processos de Selecció Oberts, Transparents i Basats en Mèrits (OTM-R).