GIR
  • Home

Pla de Formació Continuada

Pla de Formació Continuada

 Formacio IDIAP

La millor oferta formativa en recerca per als professionals d'Atenció Primària, impartida pels professionals de la recerca.

Cartera de Serveis
  • Estadística aplicada per a professionals de la salut.
  • Presentació d'un protocol de recerca a una convocatòria competitiva
  • Escriptura de projectes de recerca avançat
  • Introducció a la recerca qualitativa
  • Introducció a la recerca
  • Curs de l’agicap en assaigs clínics amb medicaments a l’atenció primària
  • Presentació d’un protocol de recerca a una convocatòria competitiva
  • Cerca d’informació bibliogràfica i gestors de referències bibliogràfiques
  • Gestió de bases de dades i anàlisi estadística bàsica

 Per a més informació sobre el contingut dels cursos, podeu descarregar-vos el següent document.   dow

La programació dels cursos és realitza anualment.

Per veure els cursos oberts,cliqueu aquí.