Payday loans

Xarxa AGICAP

 
 
L'AGICAP disposa d'una xarxa de més de 300 investigadors acreditats amb experiència en la realització d’assaigs clínics (metges de família, pediatres, ginecòlegs, traumatòlegs, farmacòlegs, infermeres) i d’un únic Comitè d’Ètica
d’Investigació Clínica (CEIC).
 
Aquesta xarxa d'investigadors ha permés reclutar més de 3.500 pacients per a 324 assajos clínics, de les malalties cròniques més habituals i prevalents a l'atenció primària, com són les malalties cardiovasculars, infeccioses, o vacunes, especialment en la seva fase III.

L'AGICAP també participa en diversos estudis de viabilitat de projectes, tant en la fase de pre com post aprovació dels assajos.
 
mapa agicap
 
 
 

Criteris Acreditació investigadors

1. Que el professional sol.liciti l’acreditació (formulari adjunt i que cal remetre signat a l’IDIAP Jordi Gol) i
2. Que hagi fet el Curs de Recerca en Assaigs Clínics de l’AGICAP i/o
3. Que hagi aleatoritzat almenys un pacient en un assaig clínic amb fàrmacs, com a investigador, els darrers dos anys i/o
4. Que hagi format part del Comitè Directiu d’almenys un assaig clínic amb fàrmacs.argaiv1490

 
 
Criteris de Reacreditació investigadors
 

La reacreditació dels membres de la xarxa AGICAP serà automàtica i cada tres anys. Per tant, no caldrà que l’investigador la sol•liciti individualment.

 

 
Per tal de seguir essent considerat membre acreditat de la xarxa cal complir almenys un dels següents requisits:
  • Haver participat activament en algun assaig clínic els darrers tres anys mitjançant el reclutament efectiu i de qualitat de pacients avaluables per l’estudi.
  • Haver provat l’interès en reclutar pacients, en els casos en què l’assaig hagi estat retirat inesperadament i prematurament pel promotor.
  • Haver participat els darrers tres anys en el Comitè Directiu d’algun assaig clínic.
  • Haver col•laborat activament els darrers tres anys en tècniques d’infermeria necessàries per al desenvolupament d’un assaig clínic.
 
Els investigadors que no superin la reacreditació rebran una carta on se’ls informarà que deixaran de ser considerats membres de la xarxa a tots els efectes, amb sis mesos d’antelació. Durant aquests sis mesos podran recórrer la decisió per tal d’esmenar possibles errors.

 


Tanmateix, els investigadors interessats podran ingressar altre cop a la xarxa tan aviat com demostrin haver complert amb algun dels criteris anteriors, prèvia sol•licitud per escrit a l’AGICAP.

En casos excepcionals, tot i no complir criteris formals, l’AGICAP podrà decidir favorablement sobre la reacreditació dels investigadors si considera la seva tasca valuosa per al creixement com a xarxa (professionals no assistencials, assessors científics, professionals relacionats amb d’altres xarxes, professionals amb provada limitada accessibilitat geogràfica als assaigs, ...)
 
 

 

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)