Investigamos para la salud de las personas

        GIR

foto recerca xarxes 900x224 web

USR

 

Unidades de soporte territorial

Les Unitats de Suport a la Recerca permeten a l'IDIAPJGol gestionar, assessorar i organitzar les iniciatives de recerca que puguin sorgir en el territori. Les USR aproximen els serveis de l'IDIAPJGol als investigadors, ajudant-los en el desenvolupament del seus projectes, els informa sobre ajuts i convocatòries existents, els facilita els tràmits de sol·licitud i la gestió del pressupost rebut, i els dóna suport per a la seva execució.

El IDIAPJGol s'organitza territorialment en 8 Unitats de Suport a la Recerca: Barcelona, Cataluña Central, Girona, Lleida-Pirineus, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.