Investigamos para la salud de las personas

0
0
0
s2smodern

Investigadores de l’IDIAPJGol premiades en el II Congrés d’Infermeria Escolar

L’estudi pilot “Autoestima i autoimatge dels adolescents”, liderat per la infermera pediátrica del CAP Bellpuig, Mercè Pollina, va guanyar el 2on premi com a millor Comunicació en el II Congrés d’Infermeria Escolar, realitzat a Barcelona els passats dies 13 i 14 d’abril de 2018. Enhorabona a tot l’equip!  

310518 congres infermeria salut escolar

Les noies volen estar més primes i els nois, tenir un cos musculat

L’estudi, ha avaluat la percepció de la imatge corporal dels adolescents, i el seu grau d’insatisfacció, d’autoestima i de preocupació. Els resultats obtinguts indiquen que les noies desitjarien pesar menys mentre que els nois desitjarien tenir més massa muscular, i que elles tenen menys autoestima que ells. Pel que fa a les diferències per edat, l’estudi conclou que els més joves tenen un grau de distorsió de la seva imatge corporal més elevat i que són els que tenen l’autoestima més baixa.

“L’adolescència és una època de canvis físics, sexuals i socials que poden distorsionar la percepció que els joves tenen d’ells mateixos. Això pot generar un malestar que porti a comportaments negatius per a la salut. A més, hem de sumar-hi la pressió que reben del seu entorn (mitjans de comunicació, publicitat, xarxes socials, etc.), que sovint projecta una imatge de bellesa ideal poc realista. Tot això afecta de manera diferent els nois i les noies, i el fet de conèixer aquestes diferències pot ajudar a la prevenció”, explica Mercè Pollina, investigadora principal del projecte.

A l’estudi han participat 323 alumnes d’un institut municipal de Bellpuig, una localitat rural de Lleida, d’entre 13 i 19 anys, i ha servit com a prova pilot d’un projecte ampliat que s’està duent a terme en aquests moments a 56 centres educatius públics, privats i concertats de diferents comarques lleidatanes (l’Urgell, la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell, la Segarra i les Garrigues).

“La distorsió, insatisfacció i preocupació per la imatge corporal pot influir negativament en els adolescents i traspassar límits que perjudiquin la seva salut. Al voltant d’un 5 % dels adolescents d’entre 12 i 21 anys tenen un trastorn del comportament alimentari. Hi ha trastorns que es relacionen més amb el gènere femení ─com l’anorèxia o la bulímia─, però també hi ha d’altres que afecten més els homes ─com la vigorèxia, que també és conseqüència de la insatisfacció amb la imatge corporal i que porta a conductes no saludables per aconseguir un cos hipermusculat. No tenim coneixement que hi hagi estudis que mesurin objectivament l’autopercepció dels adolescents i, alhora, la relació amb la seva salut, i això és el que volem fer”, argumenta Mercè Pollina, de la Unitat de Suport a la Recerca de Lleida de l’IDIAPJGol.

Aquest nou estudi també mesurarà objectivament l’autopercepció de la imatge corporal i l’autoestima dels adolescents, però anirà més enllà avaluant també la relació d’aquests factors amb la salut, la qualitat de vida i el rendiment escolar. Per fer-ho, es valoraran noves variables ─com l’ansietat i la depressió, les conductes no saludables, el compliment de la dieta mediterrània, la qualitat de vida i el rendiment acadèmic, mitjançant diferents qüestionaris validats─ i, també, la mitjana de totes les notes de les assignatures cursades en aquest curs escolar.

“Les infermeres d’atenció primària treballem en la prevenció i promoció d’hàbits de vida saludable en els adolescents, realitzant intervencions educatives com el programa Salut i escola. El fet de saber com es veuen, què voldrien veure i com els afecta a la salut serà una bona eina per potenciar la nostra feina. A més, conèixer les diferències per sexe i edat ens orientarà en el disseny de noves activitats que reforcin l’autoestima i l’acceptació de la pròpia imatge, fomentant la diversitat corporal, desmitificant el cànon de bellesa únic i ensenyant-los a ser crítics i a rebutjar els missatges que plantegen ideals estètics no realistes i tenint en compte les particularitats de cada grup”, explica Mercè Pollina. 

Com es va dur a terme l’estudi pilot i quins han estat els resultats?

Els joves avaluats eren 167 nenes i 156 nens (323) d’entre 13 i 19 anys, alumnes d’un institut municipal de Lleida, que van decidir participar de manera anònima i voluntàriament a l’estudi juntament amb els seus pares, que van signar el consentiment informat.

Un equip de professionals d’infermeria va anar a les escoles per pesar-los i mesurar-los, i els van proporcionar els diversos qüestionaris ─escollits per avaluar de manera objectiva la percepció de la imatge corporal, l’índex de distorsió i insatisfacció, el grau d’autoestima i el grau de preocupació─ que van emplenar ells mateixos.

Percepció de la imatge corporal

No s’han trobat diferències significatives en el grau de distorsió (concordança entre el pes real i el percebut) per sexe i edat, però sí que s’observa que tant ells com elles perceben un pes inferior al real, i que els més joves són els que tenen un grau de distorsió més elevat.

L’estudi, però, sí que mostra diferències entre el pes desitjat i l’índex d’insatisfacció, segons el sexe. Les noies es mostren més insatisfetes i desitjarien estar per sota del pes que perceben mentre que els nois volen pesar més, fet que s’explica pel desig de tenir més massa muscular.

Grau d’autoestima

L’anàlisi de les dades obtingudes mostra que les noies tenen menor grau d’autoestima que els nois, en concret el 19,2 % de les noies tenia un grau d’autoestima baixa mentre que el percentatge en els nois era un 7,1 %. Pel que fa a l’edat, s’observa que els més joves són els que mostren una autoestima més baixa: el 19,4 % dels joves de 12 a 14 anys tenien un grau d’autoestima baix, mentre que aquest resultat s’observava en el 7,7 % dels adolescents d’entre 15 i 16 anys, i en el 4,1 % dels de 17 a 19 anys. En general, una major insatisfacció es relacionava amb una menor autoestima i una major preocupació.

 

En aquest enllaç podeu trobar la nota de premsa amb més informació.