Research to improve people's health

gavel 3577258 1920 900x224 v2

Legal Advice

 

Presentació:  

El/La tècnic/a jurídic es l’encarregat de garantir el correcte pel que es refereix als aspectes legals i jurídics de l’IDIAPJGol, necessaris per a l’establiment d’un marc administratiu i legal àgil, eficient i eficaç a fi que la institució desenvolupi la seva finalitat.

 

Funcions:

 - Gestió convenis

- Licitacions públiques

- Consultes legals i normatives

Membres: 

Elisenda Giralt
93 482 41 39
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.