Research to improve people's health

foto gestio investigadors web 17

General Services

 

Presentació:  

Des de serveis generals s’encarreguen de les incidències de manteniment de les instal·lacions de l’IDIAPJGol, així com del subministre de material d’oficina, serveis de missatgeria, i altres despeses pròpies de l’IDIAPJGol, garantint un òptim manteniment de les instal·lacions i serveis pel personal

 

Funcions:

  •  Compres informàtica, material oficina, manteniment, pròpies de l’Idiap
  • Incidències manteniment intern instal·lacions

 Membres:

Laia Àlvaro (incidències manteniment)
93 482 43 05
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inmaculada Pareja
93 482 46 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.