Research to improve people's health

system 3541597 1920 900X230

Information Systems

 

Presentació:  

És la unitat que gestiona l’estratègia IT de l’entitat i que s’ocupa de la posta en marxa i el manteniment d’aplicacions, plataformes i infraestructures necessàries pels canals o pels sistemes d’informació corporatius que han de donar suport als processos organitzatius i de negoci. Actualment disposem de la plataforma GIR, des d’on gestionem tots els projectes de recerca i el programa de gestió econòmica SIGRID.

 

Funcions:

 · Pel que fa al suport i manteniment informàtic:
o Resoldre les incidències informàtiques a nivell general
o Suport usuaris
o Realitzar les compres d’equipament informàtic que siguin necessàries

· Pel que fa a l’administració de sistemes:
o Control servidors i xarxes públiques
o Còpies seguretat
o Antivirus
o Gestió correus electrònics
o Controls accés
· Pel que fa al desenvolupament i manteniment Sistemes Informació:
o Desenvolupament dels programes, aplicacions o plataformes tecnològiques de que disposem
o Actualitzacions i modificacions dels anteriors

 Membres: 

Joan Gómez(IT)
93 482 41 81
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

David Merino (Sigrid)
93 482 46 62
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Moleras (GIR)
93 482 46 94
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.