Research to improve people's health

foto gestio investigadors web 17 

 

Economic Project Management

 

Presentació:  

És la unitat que gestiona la part econòmica dels projectes de recerca, assajos clínics, activitats formatives i qualsevol altre fons de recerca.

El seu objectiu és garantir una gestió òptima dels recursos dels projectes de recerca i altres fons.

 

Funcions:

- Gestió econòmica/administrativa de tots els centres de cost dividits en:
o Projectes competitius (nacionals i internacionals). Comptabilització d’ingressos i despeses. Imputar despesa Sidiap si procedeix. Seguiment econòmic amb checking periòdic. Revisió pressupostos (preaward). Assessorament IP. Confeccionar les memòries. Passar les auditories, si procedeixen.
o Projectes no competitius. Comptabilització d’ingressos i despeses. Imputar despesa Sidiap si procedeix. Assessorament IP.
o Gestió de fons. Comptabilització d’ingressos i despeses. Assessorament IP.
o Assajos clínics. Comptabilització d’ingressos i despeses.Seguiment econòmic amb checking periòdic. Assessorament IP/client.

 

Membres: 

Mari Carmen Fernández (Girona, IDIAP)
93 482 42 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laura Prats (Barcelona, Lleida, No ICS, Tarragona, Formació)
93 482 46 45
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Stela Sánchez (Metro Nord, Metro Sud, Terres Ebre, Assajos)
93 482 46 37
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gestió econòmica/administrativa de tots els centres de cost dividits
en:
o Projectes competitius (nacionals i internacionals).
Comptabilització d’ingressos i despeses. Imputar despesa
Sidiap si procedeix. Seguiment econòmic amb checking
periòdic. Revisió pressupostos (preaward). Assessorament IP.
Confeccionar les memòries. Passar les auditories, si
procedeixen.
o Projectes no competitius. Comptabilització d’ingressos i
despeses. Imputar despesa Sidiap si procedeix.
Assessorament IP.
DIRECCIÓ RECURSOS CORPORATIUS IDIAPJGOL – GENER 2018 19
o Gestió de fons. Comptabilització d’ingressos i despeses.
Assessorament IP.
o Assajos clínics. Comptabilització d’ingressos i despeses.
Seguiment econòmic amb checking periòdic. Assessorament
IP/client.