Research to improve people's health

        GIR
  • Home
  • IDIAPJGol-Check list OTM-R

IDIAPJGol OTM-R Checklist

OTM R

 

During 2017, a specific working group was created to develop the OTM-R at the IDIAPJGol. A checklist provided by Euraxessaxess was used as a tool of self-evaluation. A report that describes current practice and possible improvements has been created.

Durant el 2017 es va crear un grup de treball específic per treballar el procés OTM-R a l’IDIAPJGol és va utilitzar la llista de control proporcionada per Euraxessaxess , com una eina d'autoavaluació, s'ha elaborat document que defineix l’estat de les practiques actuals i possibles accions de millora.

OTRM of the IDIAPJordi Gol dow