Fem recerca per la salut de les persones

        GIR

foto UEM 2 web idiap 17

Unitat d'Estudi del Medicament (UEM)

 

Presentació:  

La Unitat d'Estudi del Medicament s'encarrega del disseny, coordinació i monitoratge de la recerca amb medicaments. És una àrea transversal que pot interactuar amb altres àrees de l'IDIAPJGol i investigadors.

La UEM forma part de la plataforma SCReN (Spanish Clinical Research Network
), una estructura de suport a la recerca clínica, sobretot a assajos clínics multicèntrics, formada per 29 unitats d'investigació (UICEC – Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos) d'11 comunitats autònomes.

Les principals tasques que desenvolupa la UEM són les següents:

 • Assajos clínics independents: suport legislatiu i administratiu, suport metodològic, suport estadístic i de gestió de dades, farmacovigilància, monitoratge i gestió de la medicació.
 • Suport en la gestió global dels assaigs clínics no independents.
 • CEI: nous circuits segons el RD 1090/2015, supervisió, secretaria tècnica i administrativa, avaluació
.
 • Estudis observacionals (farmacoepidemiologia i farmacovigilància, estudis PASS requerits pels plans de gestió de riscos de l'EMA) amb SIDIAP: comitè científic SIDIAP, suport tècnic, metodològic, estadístic i científic.
  Desenvolupament d'altres projectes de recerca amb medicaments.

 

Membres: 

 • Rosa Morros Pedrós, coordinadora
 • Pau Moreno Nogué, tècnica en gestió de projectes
 • Helena Pera Pujadas, monitora i coordinadora d'assaigs
 • Ana García Sangenís, monitora i coordinadora d'assaigs
 • Maria Giner Soriano, suport científic i metodològic
 • Dan Ouchi Vernet, estadístic
 • Oriol Prat Vallverdú, bioestadístic
 • Ainhoa Gómez Lumbreras, responsable de farmacovigilancia