Fem recerca per la salut de les persones

quisom cabecera 2 900x224

 

 

Cercador

Centre:
Nom i/o cognom:
 

Cercador

Centre:
Nom i/o cognom:
 

Directori

Direcció
Josep Basora Gallisà 
93 482 41 24
 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Secretaria direcció: Carmen Ibáñez
Josep Basora web
Àrea Científica
Bonaventura Bolíbar Ribas
93 482 46 94
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Secretaria Àrea: Anna Moleras
Boni bolivar 122x122
Àrea de Recursos Corporatius
Sandra Illán
 93 482 42 79 
 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

foto sandra 122
AGICAP
Ernest Vinyoles
93 482 45 72 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Secretaria AGICAP: Pau Moreno
CEI
Secretaria: Pau Moreno
93 482 45 72
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Unitat de Formació
Secretaria: Laura Prats
93 482 46 45
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Premsa
Silvia Fernádez
 662170894 / 932430835
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Silvia Fernandez idiap 
Unitat Estudis del Medicament
Rosa Morros
93 482 41 17
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Unitat Gestió de Projectes
Part científica: Mariona Pujol
93 482 46 17
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Part econòmica: Sandra Illán
93 482 42 89
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Avís Legal  

 

El present Avís Legal regula les condicions generals d'accés i utilització del lloc web accessible en la direcció URL www.idiapjgol.org (endavant, el lloc web), que l’IDIAPJGol posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implicada l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposa utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nombre del titular: Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol)
Domicili social: Gran Via Corts Catalanes, 587
Població: Barcelona
Província: Barcelona
C.P.: 08007
C.I.F.: G-60954104
Telèfon de contacte: 93 482 41 24
Fax: 93 482 41 74
Correu electrònicAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2.- OBJECTIU.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per l'IDIAPJGol a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. 
L’accés a la web té caràcter gratuït pels usuaris d'aquesta.

3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d'aquesta.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L'idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. L'IDIAPJGol no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma de la web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

L'IDIAPJGol podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la web, com la forma en què s'accedeix a aquestes, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos poden ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de l'IDIAPJGol, ni remetre publicitat o informació validant-se per ell dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si és d'utilització gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen a tercers en les seves pàgines web, dirigides a aquesta web, seran per l'apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de l'IDIAPJGol.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l'accés a la web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L'IDIAPJGol no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. L'IDIAPJGol no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: 

 • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la web.
 • Un mal funcionament del navegador.
 • L'ús de versions no actualitzades d'aquest.

L'IDIAPJGol no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporen en la web per l'apertura d'altres. L'IDIAPJGol no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis a què puguin accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

L'IDIAPJGol no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris, en accedir a la seva web o a altres webs a les quals ha accedit mitjançant enllaços d'aquesta web.

6.- NO REPRODUCCIÓ

Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a l'IDIAPJGol, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, pel que ningú usuari podrà portar a fi aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de l'IDIAPJGol.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. L'IDIAPJGol i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, l'IDIAPJGol i l'usuari, es comprometen, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'IDIAPJGol. 

Política de privacitat i protecció de dades

 

Legislació Aplicable: 

Reglament General de protecció de Dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals

Responsable del Tractament de les Dades:

Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) (CIF: G60954104), Gran Via Corts Catalanes 587, àtic, 08007 Barcelona.

Finalitat del Tractament de les Dades: 

La seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dades de caràcter personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la nostra relació comercial i prestació de serveis derivada d'aquesta així com a efectes de l'enviament de comunicacions informatives en el marc de les activitats in finalitats de la nostra entitat.

Delegat de Protecció de Dades:

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personals a l’IDIAPJGol i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personals.  És el Sr. Josué Sallent Ribes i la seva adreça electrònica és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Base Jurídica del Tractament:

 • En compliment d’una relació contractual amb l’IDIAPJGol.
 • Quan ens doni el seu consentiment. Pot retirar el consentiment en qualsevol moment en la següent adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Per interès legítim de l’IDIAPJGol.
 • Compliment d’obligacions imposades per Llei. 

Destinataris de les Dades:  

L’IDIAPJGol sols comunicarà les seves dades a aquells serveis que s’indica en el moment de la seva recollida  i en els casos previstos per llei, en el supòsit de requeriment judicial o a petició de l'Administració Pública en l'àmbit de la seva potestat.

Temps de Conservació de les Dades:

Conservarem les seves dades durant el temps necessari i pertinent per al compliment de la finalitat amb la qual varen ser recollides. Posteriorment, seran suprimides.

Drets de les persones interessades i com es poden exercir:

 • Té dret a obtenir informació sobre si l’IDIAPJGol està tractant dades personals que el concerneixen, o no. 
 • Com a persona interessada, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.  
 • Pot sol·licitar la limitaciódel tractament de les seves dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les seves dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica. 
 • En determinades circumstàncies, pot oposar-se, motivant la seva sol·licitud, al tractament de les seves dades personals.  
 • Té dret a rebre les dades personals que ens ha facilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable (portabilitat), si el tractament es basa en el consentiment o en un contracte i es fa per mitjans automatitzats.

Com es poden exercir els drets

Pot revocar el consentiment atorgat així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a a la portabilitat oposició, adreçant una sol·licitud en suport paper a l'IDIAPJGol (CIF: G60954104) (Gran Via Corts Catalanes, 587, àtic, 08007 Barcelona), o, en format electrònic a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Ha d’indicar clarament a la seva sol·licitud quin o quins drets exerceix.

Vies de reclamació:

Si creu que el tractament que hem fet de les seves dades no està d’acord amb la normativa, pot posar-se en comunicació amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, o té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva pàgina web: http://apdcat.gencat.cat.

Barcelona, 28 de maig de 2018

 

Condicions d'utilització i venda

 

Si us plau, llegeixi aquestes condicions atentament abans d'utilitzar la passarel·la de pagament del servei de l'IDIAPJGol. .

1. Les nostres dades

 L'IDIAPJGol és una Fundació creada l'any 1995 a iniciativa de l'Institut Català de la Salut. Des de llavors ha estat pionera en la investigació en Atenció Primària a l'Estat espanyol.

La nostra missió és crear nou coneixement i evidències útils, promovent, desenvolupant i gestionant la investigació de l'Atenció Primària de Salut, principalment a Catalunya, fomentant la formació en recerca, la difusió dels seus resultats i la translació als serveis sanitaris.

Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol)
Gran Via Corts Catalanes, 587.
08007 Barcelona
CIF: G-60954104
Número de Registre del Departament de Justícia: 1006

2. Els nostres serveis

L'IDIAPJGol ofereix els seus serveis a tots els professionals d'Atenció Primària de Salut de Catalunya: metges de família, pediatres, tècnics de salut, especialistes extrahospitalaris, infermeres, treballadors socials i qualsevol altre tipus de professional que desenvolupi la seva activitat en l'atenció primària.

3. Política de Venda

L'IDIAPJGol ven serveis. En cap moment li enviarem res al seu domicili per correu o missatger. Els serveis disponibles avui dia mitjançant la passarel·la de pagament són:

 • Cursos de formació
 • Inscripció Jornades IDIAPJGol

4. Política de devolucions

Un cop efectuat el pagament, si la persona inscrita no assisteix al curs de formació o Jornada, no s'acceptarà la devolució d'aquest. En cas que el curs de formació o jornada fos anul·lat per motius propis de l'organitzador, es reintegraria l'import del mateix a la mateixa targeta en què s'hagués efectuat el pagament.