Fem recerca per la salut de les persones

Pla d'Igualtat d'Oportunitats

 

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats és una eina estratègica destinada a potenciar les capacitats i talents de les persones que treballen a l’Institut, eliminant els obstacles que puguin incidir en el no compliment de la igualtat de condicions entre dones i homes, així com posar en marxa mesures necessàries per a corregir possibles situacions de discriminació.

Tot i que la igualtat i la no discriminació per raons de sexe, edat, condicions familiars, entre d’altres, és un valor consolidat a l’IDIAPJGol i forma part de la nostra filosofia i cultura corporativa, no apareixen antecedents en quant a la implantació d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats com a tal. Per aquest motiu, durant l’any 2017 es va decidir elaborar e iniciar la seva implementació el darrer trimestre de l’any 2017. El Pla ha estat actualitzat al 2022.

 

Pla d'igualtat de l'IDIAPJGol dow