Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment)

OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitement)

OTM R

 

Procés de Contractació Obert, Transparent i basat en el mèrit (OTM-R)

L’OTM-R és un dels pilars de la Carta Europea dels investigadors i en particular del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, publicat per la Comissió Europea (CE) al 2015.

L’OTM-R te per objectiu garantir que es contracti a la millor persona per al lloc treball. Més específicament, l’OTM-R el que pretén és propiciar una carrera investigadora més atractiva, tot garantint la igualtat d'oportunitats per a tots els candidats i facilitant la mobilitat.

El grup de treball de la CE en OTM-R va elaborar un document per ajudar els centres de recerca a implementar les pràctiques de l’OTM-R. Aquest document, permet als centres de recerca revisar la seva política de contractació actual i millorar-la, quan sigui necessari. En el document és defineixen principis i directrius sobre el que hauria de ser un sistema similar a l'OTM-R, una llista de control per a les institucions com una eina d'autoavaluació per comparar les seves pràctiques actuals en referència als principis OTM-R de l'organització.

Report of the Working Group of the Steering group of the human resoruces management under the European Research Area on Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (OTM-R) dow