Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • Jornada 2016
  • Ponències

Ponències

Conferència Inagural

Research in Primary Care over the last 20-years its impact on the National Health System dow
Paul Wallace. FRCGP, FFPHM, Emeritus Professor Primary Health Care (UCL), Former GP (Hampsted Group Practice), NIHR The Director for Primary Care

 

Taula Rodona 1. Resultats i impacte de la recerca de l'àrea de diabetis i problemes metabòlics

La recerca de la prediabetis i la seva translació a la pràctica clínica dow
Antonio Rodríguez. Grup DAP-CAT. USR Barcelona

La traslació del coneixement obtingut des dels estudis sobre la Diabetis a la pràctica clínica dow
Bernardo Costa. Grup de Diabetes de Tarragona. USR Tarragona-Reus

Els estudis de recerca en osteoporosis, resultats aplicables al diagnòstic i caracterització del problema de l'Atenció Primàriadow
Rafael Azagra, Grup GROIMAP. USR Metropolitana Nord

L'estudi PREDIMED, els seus resultats en morbimortalitat en Diabetis. la translació de la Dieta Mediterrània a la pràctica clínica dow
Gemma Flores. Grup de Recerca TICS-AP. USR Tarragona-Reus

 
Taula Rodona 2. Resultats i impacte de la recerca d'estils de vida

Utilitat dels qüestionaris breus per valorar l'activitat física i fer intervencions a la consulta dow
Montserrat Romaguera. Grup d'estils de Vida. USR Barcelona

Estratègies eficaces en cessació tabàquica dow
Carlos Martín. Grup d'Estils de Vida. USR Barcelona

Tallers de salut i la seva aplicabilitat a la pràctica assistencial dow
Carolina Lapena. Grup de Recerca de Cueren en Salut). USR Barcelona

Estudi de percepció de l'hàbit tabàquic en escolars: assaig comunitari d'intervenció dow
Cristina Rey. Grup de Recerca TICS-AP. USR Tarragona-Reus

Promoció de l'activitat física des dels centres d'Atenció Primària. Assaig clínc aleatori controlat dow
Maria Giné. Grup d'estils de vida. USR Barcelona

 

Taula Rodona 3. De la recerca a la societat. Vint anys d'investigació cardiovascular en atenció primària

Avenços en la implementació de guies de pràctica clínica en salut cardiovascular dow
Josep Lluis Clua Espuny. Grup PreCarTe. USR Terres de l'Ebre

De la identificació dels pacients fins l'efectivitat del tractament. Implicacions a les guies de pràctica clínica dow
Maria García-Gil. Grup ISV Girona. USR Girona

Una dècada d'investigació sobre Insuficiència Cardíaca a l'Atenció Primària: la col·laboració entre nivells assistencials dow
JM Verdú Rotellar. Grup GREC. USR Barcelona

Traslació en arteriopatia perifèrica: El fruit de la col·laboració dow
Maite Alzamora. Grup ARTPER. USR Metropolitana Nord

Nous factors de risc cardiovascular: la malaltia renal crònica dow
Betlem Salvador. Grup MACAP. USR Metropolitana Sud

 

Taula Rodona 4. La recerca com a via d'excel·lència clínica a l'atenció primària

Models organitzatius en el cribratge del càncer. El cas del càncer de cèrvix dow
Amelia Acera. Grup GRASSIR. USR Metropolitana Nord

Millores en el maneig clínic de la depressió en atenció primària dow
German López Cortacans. Grup de recerca en Salut Mental de Tarragona. USR Tarragona-Reus

La metodologia de l'Assaig Clínic Controlat i la millora en l'ús de medicaments dow
Rosa Morros Pedrós. Unitat d'Estudis del Medicament. IDIAP Jordi Gol

El model de direcció clínica millora la salut de les persones dow
Carina Aguilar Martín. Grup PreCarTe. USR Terres de l'Ebre

 

Taula Rodona. La recerca per viure a l'atenció primària. Una visió de futur des de fóra de l'IDIAP

Perspectiva des d’una universitat estrangera i del coneixement del “Real World Data” dow
Daniel Prieto-Alhambra. Associate Professor & NIHR Clinican Scientist, NDORMS, University of Oxford

Perspectiva des d’un institut d’excel·lència de Catalunya, acreditat per l’ISCiii i CERCA dow
Manel Puig-Domingo. Director científic de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol i professor d'Endocrinologia de la UAB

Perspectiva des del coneixement de la realitat espanyola de la recerca en Atenció Primària dow
Joan Llobera-Cànaves. Coordinador de la Unitat d'investigació d'Atenció Primària de Mallorca i membre de la redIAPP