Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • Iniciatives IDIAPJGol lligades a la Carta i el Codi

Iniciatives lligades a la Carta i el Codi

euraxess charter code

 

Les bones pràctiques en la recerca impliquen una actitud intel·lectual que es tradueix en una actitud en la feina. Estan relacionades amb com es planifica i es desenvolupa la recerca, com es registren i es difonen els resultats i com es disseminen, s’apliquen i s’exploten els coneixements derivats de la recerca.

Durant l’any 2014 i 2015 un grup de investigadors de tots els centres de recerca de l’Institut Català de la Salut, va elaborar una guia de de Bona Pràctica en Ciències de la Salut amb la finalitat d’aquesta fos un instrument col·lectiu d’autoregulació i constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca en ciències de la salut.

Guia de Bones Pràctiques en Salut

Tan mateix, per impulsar les bones pràctiques en recerca l ’IDIAPJGol ha establert un objectiu estratègic per establir accions per retenció de talent.

Pla Estratègic de l'IDIAPJGol