Fem recerca per la salut de les persones

        GIR

idiap 20anys edifici 

Política de Qualitat

Concepció Violan, en qualitat de Directora de l'IDIAPJGol, es compromet a establir i impulsar una política de qualitat eficaç, enquadrada en el marc general de la gestió de l’organització i dirigida a:

 • Crear nou coneixement i evidències útils, promovent, desenvolupant i gestionant la recerca de qualitat l'Atenció Primària de Salut, fomentant la formació en recerca, i la difusió dels seus resultats.
 • Ser una institució referent en recerca en l'Atenció Primària de Salut, facilitant la participació dels professionals en grups de recerca amb projecció internacional i la seva difusió.
 • Ser una institució compromesa amb la igualtat d'oportunitats, garantint un tracte just pels empleats, mitjançant la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, o d'orientació sexual i altres discrimacions.
 • Complir els requisits acordats amb els nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris oportuns.
 • Treballar per a la millora continua dels nostres processos.

Barcelona, 18 d'octubre de 2017

 

Certificació ISO 9001

La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) té la certificació de qualitat ISO 9001:2015 (ER-0821/2011) des de el 2011, en les seves activitats de suport i assessorament a projectes de recerca.

logo aenor

 

 

 

 

A continuació es detalla el Mapa de Processos de l'IDIAPJGol

MAPA DE PROCESSOS IDIAP rev7 311218

 

Llistat detallat dels processos de l'IDIAPJGol dow

quisom cabecera 2 900x224

Fem recerca per la salut de les persones

Qui som?

La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) és un centre de referència en la recerca i la promoció de la salut al primer nivell assistencial que té com a objectiu impulsar i desenvolupar  la innovació, la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l’àmbit de l’atenció primària, i oferir formació amb la finalitat de generar coneixements, difondre resultats i traslladar-los a la pràctica clínica per aportar eficiència al sistema sanitari i promoure i millorar la salut de les persones.

La Fundació Jordi Gol i Gurina es va crear l’any 1996, per l’Institut Català de la Salut, amb la finalitat de promoure i gestionar la innovació, la formació, la docència i la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l’àmbit de l’atenció primària. Des de l’any 2006 és la Fundació lnstitut per a la recerca a l'Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol). El 2010 s'adscriu a la UAB com a institut universitari de recerca en atenció primària.

L’Institut té la certificació de qualitat ISO 9001:2015 (ER-0821/2011) des de el 2011, en les seves activitats de suport i assessorament a projectes de recerca.

idiap 20anys fentcami2 plaestrategic

Pla estratègic 2017-2020

 

Missió

La Missió de la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina és promoure, desenvolupar i gestionar la recerca en l'atenció primària i comunitària de salut i formar investigadors amb la finalitat de generar coneixement, difondre els seus resultats i traslladar-los a la societat per millorar la salut de les persones.

Visió

La Visió de l'IDIAPJGol és ser una institució referent en recerca en promoció de la salut i en atenció primària en l'àmbit nacional i internacional involucrant als ciutadans i als professionals de la salut i influint en les polítiques de salut.

Valors

Els principis que compartim, defensem i promovem  són la confiança, l’equitat, la responsabilitat, l’excel·lència, la cooperació, la col·laboració i la innovació.

Confiança: La relació de confiança implica confidencialitat, que és haver de fer un bon ús de les dades de què som coneixedors per la nostra tasca professional.

Equitat: Creiem en el tracte adequat i just tenint en compte les circumstàncies i valors de les persones sense discriminar ningú. El tracte adequat i just a tot el món ha de ser un valor que també estigui present en la relació amb els treballadors/as, proveïdors i altres grups d'interès.

Responsabilitat: La responsabilitat és la capacitat d'assumir les decisions, els mateixos actes i fer-se càrrec de les seves conseqüències informant les persones implicades. La responsabilitat demana transparència i honestedat sobre el que diem i fem (accions), el perquè ho fem (valors en joc) i les seves conseqüències per vetllar a les bones pràctiques en la investigació, en la docència i la gestió.

Excel·lència: Fomentem la capacitat d'aprenentatge continu a fi de donar el millor d'un mateix al treball, tenir iniciatives de millora i, estar atents als canvis de l'entorn, buscant constantment l'excel·lència en la investigació. L'excel·lència exigeix mantenir el nivell de coneixements, habilitats i actituds adequats a l'activitat que desenvolupem.

Cooperació: El treball en equip és l'actitud de participar, des de l'autonomia i amb pensament crític, sabent-se implicat en un mateix projecte. És cooperant, des de la complementarietat i la coordinació de les tasques, quan desenvolupem les capacitats individuals de treball.

Col·laboració: Acció de treballar en comú, i en condicions d'igualtat, amb altres institucions, organitzacions i/o organismes públics o privats dedicats a la investigació i la provisió de serveis en l'àmbit sanitari.

Innovació: Capacitat d'introduir canvis per millorar l'atenció a les persones, sospesant prudentment possibilitats, riscos i beneficis.

 

Objectius estratègics

 

pla estratgic objetctius IDIAP 17

 

A continuació es detallen els objectius estratègics de cada linia:

Línia estratègica 1: Promoure un model de recerca d'excel·lència en els grups de l'IDIAPJGol.

1.1 Consolidar la investigació d'excel·lència entre els grups de l’IDIAPJGol.

1.2 Buscar el màxim impacte social de la recerca dels grups IDIAPJGol.

1.3 Potenciar la recerca en aquells col·lectius d'atenció primària menys implicats en la investigació.

1.4 Potenciar el SIDIAP com a referent de la investigació amb “big data” en el sistema de salut europeu.

Línia estratègica 2: Millorar l'estructura de recerca organitzativa i implemenar l'eina OTM-R (HRS4R)

2.1 Definir i implementar una estructura òptima de les Unitats de Suport a la Recerca i la relació amb les unitats docents, unitats de formació i direccions territorials d'atenció primària.

2.2 Enfortir les relacions entre les Unitats de Suport a la Recerca.

2.3 Establir accions per la retenció de talent en l'organització i implementar l'eina OTMR

2.4 Desenvolupar accions per continuar intentant acreditar l'IDIAPJGol dins de les estructures d'investigació establertes

2.5 Desenvolupar accions per incrementar el finançament del IDIAPJGol

2.6 Revisar l'organització per millorar la gestió del projectes, tant en la fase de captació com la d'execució del finançament.

Línia estratègica 3: Enfortir la marca IDIAPJGol  i difondre els seus serveis, activitats i resultats de recerca entre els stakeholders.

3.1 Potenciar la marca IDIAPJGol entre els investigadors d'atenció primària.

3.2 Millorar la comunicació interna.

3.3 Augmentar la difusió de la marca IDIAPJGol a nivell extern.

3.4 Reforçar la participació dels pacients / persones en els projectes d'investigació.

Línia estratègica 4: Consolidar l'IDIAPJGol com a institució líder en la formació en investigació en atenció primària.

 4.1 Consolidar l'estructura formativa i augmentar els serveis de formació

Línia estratègica 5: Ampliar la col·laboració amb altres estructures i institucions de recerca.

5.1. Definir un model de col·laboració òptim entre l'IDIAPJGol i altres IISS que garanteixi la retenció i captació de talent i la participació en projectes d'investigació competitius i ambiciosos.

5.2 Millorar la visibilitat i pes de la recerca en atenció primària a Europa, establint aliances amb altres organitzacions de recerca.

5.3 Establir col·laboracions internacionals per augmentar la participació en projectes i plataformes internacionals

Línia estratègica 6: Definir un model d'innovació/translació i impacte de la recerca de l'IDIAPJGol.

6.1 Alinear l'estratègia de la innovació de l'IDIAPJGol amb el pla d'innovació de l'ICS.

Qui som imatge capçalera

El metge de les persones

Jordi Gol i Gurina (1924-1985), metge de persones com li agradava dir-se i sentir-se, fou un home de pensament i d’acció. Apassionat per la vida, no va defugir cap noble compromís en el treball i en la comprensió del fet humà global, i més concretament de cada ésser. Clínic i humanista format en el rigor científic i acadèmic. Va exercir el seu ofici de metge a la capçalera del malalt, amb generositat i estimat fins al darrer minut de la seva vida.

D’esperit inquiet i personalitat abassegadora, va promoure i endegar un gran debat sanitari en què els projectes s’enriquien amb la seva lúcida i constant autocrítica, la il·lusió compartida i el planteig honest d’objectius ambiciosos i alhora realitzables.

Nascut en un món paternalista va ensenyar-nos a ser autònoms, en un temps individualista i estret. Ens va encomanar solidaritat i entusiasme.

Profundament fidel al nostre país i a la medicina del nostre segle, investigador nat, compromès en la salut dels éssers i dels pobles, lluitador incansable per un món més just i més en pau, ens va deixar amb el pes específic del seu mestratge i el testimoni inefable dels homes lúcids que cerquen amb coratge la veritat.

El seu treball obert, encarat cap a amplis horitzons, és per a nosaltres una gran responsabilitat, així com una prova de fidelitat envers ell mateix i el nostre país.

Trets rellevants de la seva trajectòria professional:

 • Llicenciat en Medicina a la UB, 1949.
 • Metge de zona de la Seguretat Social des de 1961.
 • Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona 1970-1975.
 • Vocal de la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears 1972-1980.
 • Vocal de la Junta Directiva i coordinador de la secció "La Salut" del 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 1976.
 • Vocal de la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona 1977-1980.
 • President del Comitè d’Informació i Documentació Sanitàries de l’ACMCB 1979-1985.
 • President del Comitè d’experts “Metge de capçalera” i del Comitè d’experts “Centre de Salut Integral” (GAPS) del Col·legi de Metges de Barcelona 1977-1980.
 • President de la Comissió per a l’HCAP del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1981-1982) i de la Comissió per a la implantació de l’HCAP del Departament de Sanitat i Seguretat Social 1984-1985.
 • Professor eventual de la UB, UAB, Facultat de Teologia de Sant Cugat, Universitat Catalana d’Estiu de Prada, IES, ICESB, Unitat docent de Medicina Familiar i Comunitària, Escola Superior d’Assistents Socials, Càtedra de Gerontologia d’ISPA, Escola d’Infermeria Sta. Madrona.