Fem recerca per la salut de les persones

        GIR

idiap 20anys edifici 

Política de Qualitat

Concepció Violan, en qualitat de Directora de l'IDIAPJGol, es compromet a establir i impulsar una política de qualitat eficaç, enquadrada en el marc general de la gestió de l’organització i dirigida a:

  • Crear nou coneixement i evidències útils, promovent, desenvolupant i gestionant la recerca de qualitat l'Atenció Primària de Salut, fomentant la formació en recerca, i la difusió dels seus resultats.
  • Ser una institució referent en recerca en l'Atenció Primària de Salut, facilitant la participació dels professionals en grups de recerca amb projecció internacional i la seva difusió.
  • Ser una institució compromesa amb la igualtat d'oportunitats, garantint un tracte just pels empleats, mitjançant la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, o d'orientació sexual i altres discrimacions.
  • Complir els requisits acordats amb els nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris oportuns.
  • Treballar per a la millora continua dels nostres processos.

Barcelona, 18 d'octubre de 2017

 

Certificació ISO 9001

La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) té la certificació de qualitat ISO 9001:2015 (ER-0821/2011) des de el 2011, en les seves activitats de suport i assessorament a projectes de recerca.

logo aenor

 

 

 

 

A continuació es detalla el Mapa de Processos de l'IDIAPJGol

MAPA DE PROCESSOS IDIAP rev7 311218

 

Llistat detallat dels processos de l'IDIAPJGol dow