Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • IDIAPJGol-Check list OTM-R

IDIAP Check list OTM-R

OTM R

 

Durant el 2017 es va crear un grup de treball específic per treballar el procés OTM-R a l’IDIAPJGol és va utilitzar la llista de control proporcionada per Euraxessaxess , com una eina d'autoavaluació, s'ha elaborat document que defineix l’estat de les practiques actuals i possibles accions de millora.

OTRM de l'IDIAPJGol dow