Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • HR Excellent in Reseach

HR Excellent in Research

euraxess icon

 

La consolidació de l’Espai Europeu d’Investigació (ERA, European Research Area) implica el desenvolupament d’un espai d’investigació unificat i obert al món, basat en un mercat interior en el que els investigadors, coneixements científics i tecnologies circulin lliurement. L’ERA ha de servir per atraure el millor talent.  

En aquest marc, es va posar en marxa la iniciativa EURAXESS - Researchers in Motion, que ofereix accés a un extens ventall de serveis d’informació i de suport als investigadors que volen dur a terme la seva carrera de recerca a Europa o que volen continuar vinculats a les activitats de recerca d’Europa.

Un dels tres pilars de l'EURAXESS, anomenat Drets, pretén millorar la contractació i les condicions laborals dels investigadors de tot Europa i ajudar a realçar l’atractiu de la carrera de recerca a Europa. Una de les pedres angulars de l’apartat Drets d’EURAXESS és la implementació de la Carta Europea per als Investigadors (European Charter for Researchers) i del Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).