Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • Àrea Recursos Corporatius

Àrea Recursos Corporatius

L'Àrea de Recursos Corporatius assessora i dóna suport a tots els projectes de recerca que es realitzen a la seu central de l'IDIAPJGol i en les diferents Unitats de Suport a la Recerca (USR) distribuïdes per tot el territori català.

Està formada per diferents unitats, totes elles indispensables per un correcte funcionament de l'àrea i per garantir la satisfacció dels nostres investigadors:

  • Projectes i Serveis
  • Serveis generals
  • Recursos Humans
  • Assessoria Jurídica
  • Economia i Finances
  • Sistemes d'Informació
Responsable de Recursos Corporatius:

Foto Sandra Illan directora recursoscorporatius IDIAPJGol 900x900

Sra. Sandra Illán Díez