Fem recerca per la salut de les persones

        GIR
  • Home
  • Àrea Científica

Àrea Científica

Boni bolivar director cientific org 900x400 IDIAPJGol

Responsable Científic:

Dr. Bonaventura Bolíbar Ribas

 

L'Àrea Científica de l'IDIAPJGol ha anat desenvolupant diverses estratègies per generar projectes de recerca i així generar nou coneixement per innovar la situació actual de la pràctica clínica i l’organització dels serveis d’AP. Aquestes estratègies s’han basat en:

La promoció i consolidació de grups de recerca, i la creació i organització de les infraestructures de recerca: unitats de suport territorial, 9 àrees de recerca i participació en xarxes de recerca.

  • La capacitació dels investigadors: organitzant cursos i donant impuls a la realització del doctorat.
  • L’assessorament i el desenvolupament de projectes.
  • La informació i la difusió dels resultats.
  • La creació i desenvolupament de la Unitat de Recerca.
  • La creació i el desenvolupament de l’AGICAP.
  • La consolidació de les 8 Unitats de Suport a la Recerca.