foto investigadors web idiap

Personal investigador i de suport a la recerca que ha col·laborat en l’avaluació de les propostes presentades en les diferents convocatòries d’ajuts IDIAPJGol-ICS

 

Totes les propostes presentades en les diverses modalitats dels ajuts convocats conjuntament per l’ICS i l’IDIAPJGol són avaluades per personal investigador i de suport a la recerca amb contrastada experiència.

Aquest procés garanteix la selecció de les propostes amb major rellevància i excel·lència.

La selecció d’aquests avaluadors es realitza tenint en compte els següents criteris:

  • Evitar conflictes d’interès entre la persona avaluadora i la proposta presentada així com amb la USR i l’equip investigador d’aquesta.
  • Oferir una adequada valoració tenint en compte les diferents perspectives que necessita la proposta (administrativa, científica, metodològica).
 
Llistat d’avaluadors de la convocatòria 2017: 

 

Abellana Sangrà, Rosa (IDIAPJGol, Estadística)

Aguilar Martín, Carina (ICS/IDIAPJGol, Tècnica de Salut)

Almeda Ortega, Jesús (ICS/IDIAPJGol, Tècnic de Salut)

Alves Cabratosa, Lia (IDIAPJGol, Metgessa)

Arija Val, Victoria (IDIAPJGol/URV Metgessa)

Basora Gallisà, Josep (ICS/IDIAPJGol Metge)

Berenguera Ossó, Anna (IDIAPJGol, Salut Pública)

Blanch Font, Jordi (IDIAPJGol, Estadístic)

Bolíbar Ribas, Bonaventura (IDIAPJGol, Metge)

Caro Mendivelso, Johanna (AQUA, Metgessa)

Casajuana Closas, Marc (IDIAPJGol, Tècnic en Recerca)

Comas Cufí, Marc (IDIAPJGol, Matemàtic)

Cunillera Puértolas, Oriol (IDIAPJGol, Estadístic)

Del Val García, José Luís (ICS/IDIAPJGol, Tècnic de Salut)

Deniel Rosanas, Joan (ICS/IDIAPJGol, Metge)

Díaz Rodríguez, Yesika (IDIAPJGol /UAB, Estadística)

Duarte Salles, Talita (IDIAPJGol, Biomedicina)

Frigola Capell, Eva (ICS/IDIAPJGol, Psicòloga )

García Sangenís, Ana (IDIAPJGol, Farmacèutica)

Giner Soriano, María (ICS/IDIAPJGol, Farmacèutica)

Gómez Lumbreras, Ainhoa (IDIAPJGol, Metgessa)

Grau Magaña, Maria (IMIM, Metgessa)

López Jiménez, Tomàs (IDIAPJGol, Estadístic)

Manresa Domínguez, Josep Mª (ICS/IDIAPJGol, Biòleg)

Marrugat De La Iglesia, Jaume (IMIM, Metge)

Marsal Mora, Josep Ramón (IDIAPJGol, Estadístic)

Martí Lluch, Ruth (IDIBGI/IDIAPJGol, Biològa)

Marzo Castillejo, Mercè (ICS/IDIAPJGol Metgessa)

Monteagudo Zaragoza, Mònica (IDIAPJGol, Metgessa)

Montellà Jordana, Núria (ICS, Tècnica de Salut)

Muñoz Pérez, Miguel Ángel (ICS/IDIAPJGol /UAB, Metge)

Orfila Pernas, Francesc (ICS/IDIAPJGol, Tècnic de Salut)

Ortega Bravo, Marta (ICS /IDIAPJGol, Metgessa)

Ouchi Vernet, Dan (IDIAPJGol, Estadístic)

Pareja Rossell, Clara (ICS, Metgessa)

Pera Blanco, Guillem (IDIAPJGol, Estadístic)

Pera Pujadas, Helena (IDIAPJGol, Farmacèutica)

Ponjoan Thans, Anna (IDIBGI/IDIAPJGol, Biòloga)

Pons Vigués, Mariona (IDIAPJGol, Biomedicina)

Prat Vallverdú, Oriol (IDIAPJGol, Bioestadístic)

Puente Baliarda, Diana (IDIAPJGol, Metgessa)

Pujol Ribera, Enriqueta (ICS/IDIAPJGol, Tècnica de salut)

Queiroga Gonçalves, Alessandra (ICS/DIAPJGol, Tècnica en recerca)

Ramos Blanes, Rafel (ICS/IDIBGI/IDIAPJGol, Metge)

Real Gatius, Jordi (IDIAPJGol, Estadístic)

Rodríguez Arjona, Mª Dolores (Autònoma, Sociòloga)

Roso Llorach, Albert (IDIAPJGol, Bioestadístic)

Saüch Valmaña, Glòria (ICS, Infermera)

Saura Sanjaume, Silvia (ICS, Metgessa)

Simonet Aineto, Pere (ICS/IDIAPJGol, Metge)

Solntseva, Iryna (IDIAPJGol, Bioestadística)

Toràn Montserrat, Pere (ICS/IDIAPJGol, Metge)

Vedia Urgell, Cristina (ICS/IDIAPJGol, Farmacòlega)

Vinyoles Bargalló, Ernest (ICS/IDIAPJGol /UB, Metge)

Vlacho Vlacho, Bogdan (IDIAPJGol, Farmacèutic)

Zabaleta Del Olmo, Edurne (ICS/IDIAPJGol, Infermera)

Zafra Agea, José Antonio (ICS/IDIAPJGol, Infermer)