Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

L’IDIAPJGol posa en marxa un assaig clínic per avaluar l’efecte de la dieta mediterrània en la salut dels pulmons dels fumadors

L'estudi MEDISTAR va guanyar el primer Premi a la presentació d'un pòster a la ''III Jornada de la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme'' el passat 5 d'octubre a Igualada. Patricia Salamanca, investigadora del projecte de l'IDIAPJGol va presentar els resultats preliminars de l'estudi a la Jornada organitzada per la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme a la Catalunya Central i per la CAMFIC.

NdP web MEDISTAR 171018

L'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) comprovarà si una intervenció nutricional que millori el compliment de la dieta mediterrània pot prevenir el deteriorament pulmonar dels fumadors sense malaltia respiratòria prèvia. Per fer-ho, el Grup Col·laboratiu en Estils de Vida, Nutrició i Tabac (CENIT) de l’IDIAPJGol ha posat en marxa l'assaig clínic MEDISTAR (Mediterrean Diet and Smoking in Tarragona) en què participen 20 centres d'atenció primària de Tarragona.

L'anàlisi de les primeres dades obtingudes confirmen que un major compliment de la dieta mediterrània s'associa amb una millor funció pulmonar, especialment el consum de fruits secs i ous. Per contra, un baix compliment d’aquest estil dietètic es relaciona amb més alteracions de la funció pulmonar, sobretot el consum elevat de carn vermella i carn processada.

“Tenim present que la principal causa de les malalties respiratòries en la població fumadora és el tabac i, per tant, l’estratègia principal de prevenció en aquestes patologies i, en general, en salut és la lluita contra el tabac. Però, en la salut pulmonar hi ha també altres factors sobre els quals hem d’intervenir i un d’ells és què mengem”, explica Francisco Martín Luján, coordinador del Grup Col·laboratiu en Estils de Vida, Nutrició i Tabac (CENIT) de l’IDIAPJGol.

Assaig clínic MEDISTAR

A l'assaig participen aproximadament uns 550 fumadors actius sense malaltia respiratòria prèvia, d'entre 25 i 75 anys, que es visiten als diferents centres d'atenció primària de Tarragona inclosos en la intervenció ―que va començar l’octubre de 2017. Els participants han estat assignats aleatòriament al Grup de Control o al Grup d’Intervenció i se'ls ha realitzat una entrevista inicial i una valoració clínica. Tots ells han rebut, també, consell per deixar de fumar. El grau de compliment de la dieta mediterrània es calcularà mitjançant un qüestionari validat i els paràmetres de funció pulmonar es valoraran mitjançant espirometria.

Els fumadors del Grup d’Intervenció participen en un programa nutricional per augmentar el compliment de la dieta mediterrània durant dos anys. Aquesta intervenció consisteix en una visita anual d'educació en nutrició personalitzada, contacte telefònic anual de reforç als 18 i als 30 mesos i accés a un bloc sobre nutrició dissenyat específicament per al projecte. El Grup de Control seguirà la seva dieta habitual. Un cop acabada la intervenció es compararà la informació obtinguda d'ambdós grups.

“La nutrició i els hàbits dietètics són factors reconeguts en el desenvolupament, progressió i prevenció de patologies cròniques com el càncer i les malalties cardiovasculars. La dieta mediterrània ―que es caracteritza pel consum d’aliments com llegums, verdures i fruites, peix blau, oli d’oliva i fruits secs― s’ha associat amb una reducció d’esdeveniments cardiovasculars i mortalitat per qualsevol causa; així doncs, des de fa anys, es recomana en la prevenció cardiovascular. L’impacte d’aquest patró en la prevenció de les malalties respiratòries encara no està ben establert, tot i que alguns aliments han demostrat tenir beneficis sobre la funció pulmonar i que els estudis observacionals que hem realitzat apunten que pot tenir un efecte protector en la salut respiratòria”, argumenta Francisco Martin Luján de l’IDIAPJGol.

La primera anàlisi de dades: resultats inicials

S'ha realitzat una anàlisi inicial basada en la informació obtinguda en la primera visita ―realitzada a 177 participants de l'assaig clínic― sobre dades sociodemogràfiques, estil de vida, antecedents patològics, paràmetres clínics i analítics, i mesures antropomètriques [pes, alçada, índex de massa corporal (IMC), circumferència de la cintura (CC)]; així com sobre els valors obtinguts en la valoració de la funció pulmonar i la mesura del grau de compliment de la dieta mediterrània.

La mostra s'ha dividit en tres grups, segons el compliment de la dieta mediterrània (alt [70], mitjà [59] i baix [48]), i s'ha comprovat que aquesta dieta s'associa en general a una millor salut pulmonar. Els participants del grup de baix compliment tenen més alteracions pulmonars (60,4 %) que els del grup de compliment mitjà (22 %) i alt (5,7 %). S'observen, especialment, millors valors de funció pulmonar relacionats amb el consum de fruits secs i ous, i més alteracions associades amb el consum elevat de carn vermella i processada.

L'anàlisi també mostra una relació significativa entre un major compliment de la dieta mediterrània i un menor IMC; per tant, un menor sobrepès i obesitat ―factors que també estan relacionats negativament amb la salut respiratòria.

"Aquests resultats preliminars estan en sintonia amb resultats d'altres estudis realitzats que ja parlen dels possibles efectes de la dieta mediterrània en la prevenció respiratòria i ens porten a pensar que una intervenció nutricional en aquest grup de població de risc pot tenir efectes positius en la prevenció de problemes respiratoris", comenta Patricia Salamanca, autora d'aquest estudi inicial. "L'assaig clínic MEDISTAR permetrà, precisament, contrastar aquests resultats i els obtinguts en estudis anteriors i avaluar si el consell sobre el canvi d'hàbits alimentaris pot ser eficaç per preservar la funció pulmonar, juntament amb el consell fonamental per deixar de fumar en la pràctica clínica, i validar l'aplicació d'aquesta intervenció de forma generalitzada a les consultes d'atenció primària", afegeix Francisco Martin Luján, coordinador del Grup CENIT de l'IDIAPJGol.

Per a més informació podeu consultar en aquest enllaç la nota de premsa relacionada.

 

 

 

Etiquetes: IDIAPJGol, Salut , assaig clínic, dieta