Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Gairebé el 48 % de les persones amb excés de pes no es plantegen passar menys hores assegudes

El Grup d’Estils de Vida de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) ha analitzat el perfil de les persones sedentàries amb sobrepès o obesitat i quin és el seu patró de comportament i la seva relació amb la salut. 

111018 estils de vida idiapjgol

Segons l’estudi, la meitat de la població catalana, d’entre 25 i 65 anys, amb sobrepès o obesitat és sedentària (passa més de 6 hores asseguda) i el 47,6 % no han pensat a aixecar-se més sovint; la població més sedentària són els homes joves, d’entre 25 i 35 anys, amb un alt nivell educatiu i feines d’oficina; i les activitats sedentàries més freqüents són treballar o estudiar i veure la televisió. Pel que fa al perfil dels que són més sedentaris, l’estudi mostra que els homes passen més temps asseguts en general que les dones, especialment els més joves. L’estudi forma part de l’assaig clínic SEDESTACTIV que vol avaluar l’efectivitat d’una intervenció basada en l’educació sanitària per reduir el sedentarisme.

“L’obesitat és un problema creixent de salut pública al món, i una de les principals causes de mortalitat segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Igualment, el sedentarisme té importants conseqüències negatives per a la salut; hem vist també, que passar més de 6 hores assegut s’associa amb un major risc de patir malalties cròniques i amb l’increment de la mortalitat. Les persones obeses són més sedentàries que la resta de la població però, en molts casos, aquestes persones no són conscients del temps que passen assegudes i desconeixen les conseqüències que això suposa”, explica Elena Martínez Ramos, metgessa de família i investigadora principal de l’estudi de l’IDIAPJGol.

“L’objectiu del nostre estudi és saber quin és el perfil majoritari de les persones sedentàries amb sobrepès i obesitat, i quin és el seu patró de comportament; és a dir, quines activitats són les que les fan estar més temps assegudes i la seva motivació per moure’s més. Això ens permetrà dissenyar intervencions dirigides a aquestes persones que les ajudin a disminuir el temps que passen assegudes”, afegeix la investigadora de l’IDIAPJGol.

La recerca

L’estudi es va realitzar a 25 centres d’atenció primària de Catalunya i van participar-hi 130 professionals de medicina i infermeria del primer nivell assistencial i 464 pacients amb sobrepès o obesitat (amb un índex de massa corporal [IMC] 25-34,9) d’entre 25 i 65 anys, sense cap contraindicació mèdica per realitzar activitat física. A les persones que hi van participar, se’ls van realitzar entrevistes presencials, es van recollir dades sobre el seu perfil sociodemogràfic (edat, sexe, estudis, ocupació i estat civil), i van contestar un qüestionari per registrar el temps que passen assegudes entre setmana i els caps de setmana, i quines són les activitats que realitzen durant aquest temps. També se’ls va mesurar l’alçada, el pes i l’IMC, i es va incloure informació de registres mèdics sobre malalties cròniques rellevants, consum de tabac, i intenció de canviar el seu comportament sedentari.

Característiques de la mostra

El 58,4 % de participants eren dones; la mitjana d’edat era de 51,9 anys; la majoria de participants estaven casats (76,1 %), treballaven (54,7 %), eren treballadors manuals (60,3 %), i el 48,7 % havia completat almenys els estudis secundaris. Les malalties cròniques més prevalents en la mostra van ser la hipertensió (44,4 %), i els problemes amb el colesterol o els triglicèrids (dislipèmia) en un 41,2 %. El 47,6 % dels participants de l’estudi no s’havien plantejat passar menys temps asseguts.

Perfil i patrons de sedentarisme

Es pot considerar que una persona és sedentària quan passa 6 hores o més asseguda al llarg del dia. Segons l’anàlisi de la mostra, prop de la meitat dels participants eren sedentaris i passaven 6 hores o més sense aixecar-se, tant en dies laborables com en dies no laborables. Les activitats que més es relacionen amb el comportament sedentari són la feina, l’estudi, i veure la televisió.

Pel que fa al perfil de les persones més sedentàries, l’estudi mostra que els homes passen més temps asseguts en general que les dones (64 minuts més els dies laborables, i 54 minuts més els dies no laborables), especialment els homes més joves.

Els dies laborables aquestes persones passen una mitjana de 6,2 hores assegudes. Les que estan empleades s’hi passen 44 minuts més que les que estudien i que les que treballen a la llar. Les qui treballen a l’oficina estan 91 minuts més assegudes a la cadira, en comparació amb les que fan treballs manuals. Les que tenen estudis secundaris o superiors ho estan 42 minuts més. El 34,3 % del temps sedentari es dedica a la feina o l’estudi, seguit del temps emprat en veure la televisió (33,5 %) i usar l’ordinador a casa (17,6 %). Els dies no laborables, la mitjana d’hores sense aixecar-se és de 6 hores; el 50 % d’aquest temps és la televisió el motiu que manté aquestes persones assegudes.

“Qualsevol augment de l’activitat física és potencialment útil per a la reducció de pes. És important que els pacients amb excés de pes prenguin consciència de quant de temps passen asseguts, de quines activitats del seu dia a dia els perjudiquen la salut, i de quines són les petites coses que poden canviar per reduir aquest temps, més enllà de realitzar exercici i fer dieta, (aixecar-se a la feina per parlar per telèfon o dedicar estones periòdicament a beure aigua, caminar per l’oficina o pujar i baixar escales; o, a casa, veure la televisió de peu mentre planxen, aixecar-se i caminar durant els anuncis, treure el gos o anar al parc amb els fills). La recerca que estem fent amb l’assaig clínic SEDESTATIV ens dirà si aquestes petites propostes de canvi ―fàcilment aplicables a la vida quotidiana― són efectives per reduir, en benefici de la salut, el temps que passem asseguts. Conèixer els patrons de comportament dels pacients sedentaris i les seves motivacions pot ajudar els professionals d’atenció primària a dissenyar estratègies eficaces per ajudar-los i motivar-los a canviar aquests comportaments sedentaris”, conclou Martínez, investigadora principal de l’estudi del Grups d’Estils de Vida de l’IDIAPJGol.

Per a més informació podeu consultar en aquest enllaç la nota de premsa relacionada.

 

Etiquetes: IDIAPJGol, Salut , persones sedentàries, obesitat