Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Gairebé un 60% dels ancians reben un tractament farmacològic potencialment inadequat per excés o per omissió

 El Grup de Recerca en Terapèutica en Atenció Primària (GRETAP) de l’IDIAP Jordi Gol ha analitzat la prescripció potencialment inadequada (PPI) de fàrmacs en persones d’edat avançada segons els criteris STOPP/START, una de les eines més utilitzades a Europa per detectar possibles errors de tractament o de falta de prescripció en ancians. L’estudi STARTREC mostra que gairebé un 60 % dels pacients majors de 70 anys analitzats tenen prescrit almenys un fàrmac potencialment inadequat i/o els manca la prescripció d’almenys un medicament potencialment indicat, segons els criteris STOPP/START.

medications 1442283 340 682x376

La prescripció potencialment inadequada és aquella en què: el risc d’efectes adversos és major que el benefici clínic, la dosi o la duració és superior a la recomanada, es presenta risc elevat d’interacció amb altres medicaments o malalties dels pacients, i/o hi ha més d’un medicament prescrit de la mateixa classe; igualment, la no indicació de fàrmacs beneficiosos pot ser considerada inadequada.

L’estudi STARTREC s’ha fet a l’atenció primària de la Regió Sanitària Lleida i inclou una mostra de 45.408 pacients de 70 anys o més, atesos en els centres de salut de la Regió per qualsevol professional del primer nivell assistencial, almenys un cop durant el període gener-desembre de 2012. Els pacients s’han classificat tenint en compte on es realitza l’assistència sanitària (ambulatoris, atenció domiciliaria o residencies geriàtriques).

Del total dels 45.408 pacients, 58% eren dones i la mitjana d’edat eren 79.7 anys. El 87.8% havien estat atesos al seu centre detenció primària, el 5.3% només al domicili i el 6.9% residien en institucions geriàtriques.

En quan als resultats, destaca que el 58.1% dels pacients incompleixen, com a mínim, un criteri STOPP i un criteri START. Així mateix se n’extreu que la PPI augmenta amb l’edat i amb la suma de medicaments prescrits, que és més freqüent en pacients ingressats en centres geriàtrics i en els atesos a domicili, i que està principalment relacionada amb l’ús de benzodiazepines, antiinflamatoris no esteroïdals i protectors gàstrics, per excés i per omissió, amb tractaments per a l’osteoporosi, antiagregants, fàrmacs per reduir el colesterol, tractament per a la diabetis i tractaments per a la prevenció cardiovascular.

Racionalitzar la prescripció en la població anciana és una prioritat dels sistemes sanitaris. S’ha calculat l’incompliment de 43 criteris STOPP i 12 criteris START, tant per a tota la població d’estudi com per al grup de pacients en qui està indicat cada criteri, tenint en compte les diverses variables.

La PPI per excés més prevalent és l’ús d’antiagregants en prevenció primària en pacients sense malaltia cardiovascular (14.8%), i per defecte, destaca la falta de tractament antitrombòtic i amb estatines en pacients amb diabetis i risc cardiovascular (117.72% i 10.41% respectivament). Per indicació, l’anàlisi dels criteris STOPP/START indica que més del 70% dels qui prenen benzodiazepines ho fan durant més temps del recomanat; i que el criteri START més freqüent és la falta de bifosfats en pacients tractats amb corticoides orals (80.9%).

Article de referència:
Cruz-Esteve I, et al. Análisis poblacional de la prescripción potencialmente inadecuada en ancianos según criterios STOPP/START (estudio ESTARTREC), Aten Primaria 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2016.02.013