Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Una intervenció multidisciplinària per millorar l’assistència a professionals i pacients contra el MRCA

El Dia Mundial del Ronyó (9 de març) ens sensibilitzem amb la Malaltia Renal Crònica Avançada. Des del MARCEVAP de l’IDIAP Jordi Gol ja estan treballant en el Disseny i avaluació d'un programa d'atenció integral multidisciplinari en la Malaltia Renal Crònica Avançada (MRCA).

El projecte passarà per tres fases (disseny, implementació i avaluació) i acabarà l’últim semestre del 2024.

Ronyo

 

Una nova intervenció multidisciplinària que incideixi en el maneig i tractament de la Malaltia Renal Crònica Avançada (MRCA) que, a la llarga, redueixi les complicacions associades a la malaltia i l’eventual necessitat de tractament substitutiu, mitjançant diàlisi o trasplantament renal. Aquesta és la intenció que hi ha darrere el nou projecte que el MARCEVAP de l'IDIAP Jordi Gol ha iniciat, amb la direcció d'Iris Lumillo com a Investigadora Principal.

Consideracions entorn la MRCA

La Malaltia Renal Crònica és l'alteració del funcionament dels ronyons els quals no poden filtrar la sang correctament. En fases avançades, aquest dany pot ocasionar que els productes de rebuig s'acumulin al cos i causin altres problemes de salut. La malaltia renal crònica avançada (MRCA) s'associa a un major risc de presentar esdeveniments cardiovasculars, o de progressió de la malaltia renal amb necessitat de tractament substitutiu (trasplantament renal o diàlisi).

Per a tractar aquesta malaltia, cal intentar reduir o evitar la progressió de la MRCA i les complicacions derivades. A Catalunya el 8% dels majors de 60 anys amb MRC presenten fases avançades. A més d’afectar la qualitat de vida l'atenció sanitària per tractar aquests pacients és cada cop més costosa. Malgrat tot, l'atenció primària és un pilar fonamental en el maneig dels factors de risc de progressió de la malaltia, des dels estadis inicials fins a fases avançades, especialment en els casos que no reben tractament renal substitutiu. Però, ara com ara, els professionals de l'Atenció Primària tenen poques eines per poder complir aquest objectiu i assistir bé als pacients.

És per això que es fa més necessària aquesta intervenció multidisciplinària. Cal remarcar que els programes d'atenció a malalties cròniques compostos per equips multidisciplinaris, i basats en guies d'actuació estandarditzades s'han relacionat amb menors costos d'atenció, millors taxes d'hospitalització i mortalitat. Així doncs, a través d'un bon disseny d'aquesta intervenció on actuïn de manera coordinada els diferents equips s'aconseguirà implantar aquest nou tractament d'atenció integral que millori els resultats de les MRCA.

Pla de treball de la intervenció multidisciplinària

El pla de treball consta de dues fases: anàlisi de la situació basal, disseny i implementació, en la primera; avaluació, en la segona. L’anàlisi de la situació basal, combina dos abordatges. El primer, quantitatiu, identificarà les persones diagnosticades amb MRCA a través de registres electrònics per a conèixer el maneig actual de la malaltia; el segon, qualitatiu, pretén descriure aquelles barreres i facilitadors que perceben els professionals per atendre a les persones localitzades. Totes aquestes dades analitzades permetran a l'equip multidisciplinari adaptar la intervenció. En la fase d’intervenció, els professionals tindran accés a noves eines digitals de suport i d'una formació en MRCA. La intervenció s’iniciarà durant el segon any i en l'últim semestre de 2024, s'avaluarà l'impacte de la mateixa mitjançant la comparació de dades entre centres que han aplicat la nova intervenció i els centres que no ho han fet.

En aquest projecte, s'espera identificar un important grup de persones afectades per MRCA que puguin beneficiar-se d'aquest tractament basat en una atenció integral estructurada. Amb la millora que suposarà aquesta intervenció multidisciplinària del maneig i control de la malaltia es preveu reduir els ingressos per causa cardiovasculars i la necessitat de tractament substitutiu per trasplantament renal o diàlisi.

MARCEVAP, un nou grup de recerca de l’IDIAP Jordi Gol

Malaltia, risc cardiovascular i estils de vida en atenció primària (MARCEVAP) és un grup de recerca multidisciplinari en atenció primària, acreditat per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i d'Investigació (AGAUR). El grup combina professionals de perfil assistencial amb d’altres de perfil més metodològic amb l’objectiu de cercar respostes i millores en l’atenció a les persones amb malalties renals i altres patologies cròniques que tenen risc cardiovascular associat. La coordinadora del grup és la doctora Betlem Salvador, tot i que en aquest projecte comanda tota la intervenció la Dra. Iris Lumillo, doctora en Ciències Infermeres.