Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

La International Journal of Epidemiology publica el perfil de la base de dades SIDIAP

El Sistema d'Informació per a la Recerca a l'Atenció Primària (SIDIAP) és una base de dades d'atenció primària de tota la població que es va crear per proporcionar una eina útil per a la investigació sanitària. El SIDIAP inclou dades de 328 centres d'atenció primària gestionats per l'Institut Català de la Salut a Catalunya i dades pseudoanonimitzades de més de 8 milions de persones.

sidiap

La Revista Internacional d'Epidemiologia és una revista mèdica bimensual que abasta la investigació en epidemiologia. És la revista oficial de la International Epidemiological Association i està publicada per Oxford University Press. En el seu darrer número, inclouen un perfil de la plataforma SIDIAP on descriuen les dades disponibles i les seves característiques.

Representació general de la població catalana

Les dades disponibles a SIDIAP són representatives de la població general de Catalunya en termes d’edat, gènere i distribució geogràfica. A més, inclou dades d'alta qualitat sobre dades demogràfiques, mortalitat per totes les causes, diagnòstics de malalties, prescripció i dispensació de fàrmacs, proves de laboratori, indicadors socioeconòmics, vacunacions, informació sobre estils de vida, vincle entre pares i fills i paràmetres clínics, entre d'altres. El SIDIAP es pot enllaçar projecte per projecte amb altres fonts de dades, com ara altes hospitalàries, centres de salut mental o registres específics de malalties.

El SIDIAP s'actualitza cada 6 mesos i el temps mitjà de seguiment de la població és actualment de 15,5 anys. Gestiona dades de 328 centres d'atenció primària que cobreixen 5,8 milions de persones, el 75% de la població resident a Catalunya (el 25% restant es distribueix entre altres proveïdors els serveis dels quals són contractats pel Departament de Salut).

Els investigadors de les institucions públiques poden sol·licitar l'accés a les dades si compleixen determinats requisits que estan especificats a la pàgina web de la plataforma.

D’on provenen les dades?

La base de dades del SIDIAP inclou dades recollides de manera rutinària per més de 30.000 professionals de l'ICS. Durant la dècada de 1990, l'ICS va crear un programa informàtic anomenat estació clínica d'atenció primària (e-CAP) per a l'enregistrament de la informació durant les visites d'atenció primària en un format estructurat que s'utilitza des de l'any 2005. L'any 2010, l'ICS i l'IDIAPJGol van crear el SIDIAP, que incloïa les dades recollides a través del programa e-CAP des de l'any 2006. El SIDIAP va ser dissenyat per proporcionar una base de dades vàlida i fiable d'informació seleccionada dels registres de salut electrònics dels pacients per a la investigació.

Actualment, la base de dades conté informació sobre 8.036.948 persones, de les quals 5.801.280 (72,2%) encara estaven actives el 30 de juny de 2021.

Ús de la informació

Les dades del SIDIAP han estat utilitzades àmpliament per institucions nacionals i internacionals per generar proves del món real. Una llista no exhaustiva de 223 articles publicats revisats per parells i de 306 projectes (dels quals 37 encara estan en curs) que utilitzen la base de dades SIDIAP està disponible al lloc web del SIDIAP (www.sidiap.org, pestanyes 'Projectes' i 'Difusió'). Aquestes publicacions cobreixen un ampli ventall de temes de recerca com ara malalties cardiovasculars, diabetis, trastorns musculoesquelètics, problemes respiratoris, càncer, salut mental, multimorbiditat, COVID-19, vacunacions; i àrees de recerca com la farmacoepidemiologia, l'avaluació de la seguretat i la investigació sobre l'eficàcia comparada, la caracterització d'una malaltia, la utilització de fàrmacs, les tendències temporals de la malaltia, l'economia de la salut i l'avaluació dels serveis sanitaris, entre d'altres.

Qui pot accedir al SIDIAP?

Qualsevol investigador pot sol·licitar dades del SIDIAP per realitzar un estudi. Abans de concedir l'accés a les dades es realitza un procediment de cinc passos:

  1. El/s investigador/s han d'enviar una sol·licitud (formulari normalitzat disponible a www.sidiap.org i protocol d'estudi) a l'equip del SIDIAP;
  2. La sol·licitud ha de ser aprovada pel Comitè Científic del SIDIAP que avalua la qualitat científica i la viabilitat de la proposta;
  3. El protocol d'estudi ha de ser aprovat pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica de l'IDIAPJGol;
  4. L'investigador principal de l'estudi ha de signar un formulari de Bones Pràctiques i, en alguns casos, cal un acord entre les parts;
  5. S'organitza una reunió entre l'equip de recerca i l'equip del SIDIAP per discutir els procediments i establir l'extracció de dades.

L'accés a les dades està limitat als investigadors d'organitzacions públiques, tot i que la col·laboració amb institucions privades és possible quan un estudi és requerit per una agència reguladora o per a estudis no comercials dins d'un projecte europeu finançat per la Comissió Europea.

Referència a l’article:

Data Resource Profile: The Information System for Research in Primary Care (SIDIAP)Martina Recalde, Clara Rodríguez, Edward Burn, Marc Far, Darío García, Jordi Carrere-Molina, Mencia Benítez, Anna Moleras, Andrea Pistillo, Bonaventura Bolíbar, María Aragón, Talita Duarte-Salles.