Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Convocatòria Tècnic/a de Sistemes d’Informació

L’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina necessita incorporar un/a Tècnic/a de Sistemes d’Informaió, pel desenvolupament del projecte: “Health Alliance for Prudent Prescription and Yield of Antibiotics in a Patient-centred Perspective – Happy Patient”.

TREBALLA AMB NOSALTRES

Es requereix:

 • Diplomatura, Llicenciatura, grau o equivalent.
 • Coneixements d’eines gestió de dades i reporting.

Missió

Elaborar informes amb dades clíniques i de gestió, identificar desviacions i proposar millores per augmentar l’eficiència dels processos, segons les directrius del seu o de la seva cap.

Funcions:

 • Desenvolupar una eina de reporting.
 • Publicar informes periòdics de l’evolució de la gestió clínica i econòmica.
 • Vetllar per la veracitat de les dades obtingudes i el seu tractament i anàlisi, garantint el correcte funcionament dels sistemes d’informació utilitzats dins de l’Àrea.
 • Donar suport als processos de gestió amb l’objectiu de proposar millores per augmentar l’eficiència del procés.
 • Participar en els projectes tecnològics i d’aplicacions informàtiques que li encomani el seu o la seva cap.
 • Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional que el o la cap li assigni.

Es valorarà:

 • Formació reglada relacionada amb les funcions a desenvolupar: estadística, matemàtiques, física, informàtica, economia, administració i direcció d’empreses.
 • Mestratge i/o postgrau relacionats amb les funcions a desenvolupar, a tall d’exemple, sistemes d’informació, programació i tractament de dades, dades massives (big data), mineria de dades, protecció de dades i seguretat de la informació.
 • Formació en eines d’informació corporatives de l’ICS (SAP-ICS i GECAT).
 • Formació en SAP, mòduls de FI, CO, MM, SD i PP.
 • Coneixements d’estadística descriptiva: anàlisi de dades qualitatives i quantitatives.
 • Coneixements en aplicacions de reporting com Qlickview, powerBI, BO...
 • Coneixements de l’organització de l’Institut Català de la Salut i/o de l’entorn sanitari.
 • Coneixements de llengua catalana equivalents a un nivell C o superior.
 • Experiència mínima de dos anys en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues.
 • Competències personals:

a) Orientació a tasques

b) Empatia i habilitat per a la comunicació

c) Capacitat d'organització

d) Treball en equip

Competències professionals:

 • Capacitat de gestió de relacions amb diferents perfils professionals.
 • Resolució de problemes.
 • Habilitats en gestió de projectes.
 • Iniciativa i autonomia de treball.
 • Treball en equip.
 • Capacitat d’innovació.

S’ofereix:

 • Jornada: 40 hores / setmana
 • Retribució: Segons finançament disponible
 • Tipus de contracte: Per Obra/Servei determinat
 • Lloc de treball: Secretaria tècnica de la Gerència Territorial de Barcelona
 • Inici: Abril 2021
 • Durada: 2 anys

Procés de selecció:

Enviament de sol·licituds:

Els interessats han d’inscriure’s mitjançant la pàgina web de l’IDIAPJGol (treballa amb nosaltres / convocatòries obertes) o través del següent link: LINK A LA INSCRIPCIÓ

Termini presentació: Día 28 de març de 2021

Es faran entrevistes als candidats finalistes.

Avaluació candidats finalistes:

Es realitzarà segons el manual del procés de selecció de l’IDIAPJGol (IT-085) disponible al nostre web.

La contractació s’efectuarà segons el conveni aplicable i l’estatut dels treballadors vigent.

El procediment de selecció es regirà atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat i s’ajustarà a les característiques i requeriments necessaris per desenvolupar les tasques pròpies a la plaça oferta.

A la persona seleccionada no se li farà efectiu el contracte si no acredita prèviament els mèrits al·legats en el currículum vitae.

En compliment del Reglament General de protecció de Dades (RGPD) així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, l’informem que la seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dades de caràcter personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de portar a terme el procés de selecció objecte de la present sol·licitud. Un cop aquest finalitzi (sigui quina en sigui la causa) les seves dades seran eliminades.

El responsable del tractament és IDIAPJGol i el Delegat de Protecció de Dades el Sr. Josuè Sallent Ribes (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), vostè podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, dret a l'oblit i limitació al tractament en els termes establerts en la normativa vigent.