Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

El projecte europeu Happy Patient arrenca amb l’objectiu d’investigar com cal reduir el consum inapropiat d’antibiòtics

Les dades de la Xarxa Europea de Vigilància de la Resistència als Anitmicrobians (EARS-Net) parlen que pels voltants l’any 2015 prop de 33.000 morts van ser atribuïdes a la resistència als antibiòtics, i que de cara a 2050 aquesta xifra podria arribar als 10 milions.

LogoHAPPY

 

El projecte està finançat pel 3rd EU-Funded Health Programa. Happy Patient està liderat per l'Institut Català de la Salut (ICS) i la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol). En aquest sentit, compta amb la presència de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) com a líder de l'estratègia de comunicació, i amb la Universitat de les Palmes de Gran Canària (ULPGC) i la Fundació Parc Tecnològic com a líder en l’avaluació de l'estratègia i amb l'Institut Universitari de Pacients de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) com patient care research organization.

L'Organització Mundial de la Salut adverteix que gran part dels medicaments que funcionen avui deixaran de ser eficaços en els propers anys si no es racionalitza l'ús i prescripció d'antibiòtics en tots els nivells de l'atenció sanitària.

És imperatiu implementar una estratègia reeixida per reduir l'ús d'antibiòtics, que es pot adaptar i implementar en una àmplia gamma de diferents sistemes i cultures de prescripció.

 BANNER HAPPY PATIENT 4

El projecte HAPPY PATIENT està format per 16 organitzacions científiques, universitàries i clíniques de 8 països europeus (Espanya, França, Alemanya, Holanda, Polònia, Lituània, Grècia, Dinamarca i Noruega) i ha estat creat com a resposta de la Comissió Europea per abordar el creixement de la resistència als antimicrobians (RAM) en els últims 20 anys. La destacable participació espanyola en el projecte es basa en el lideratge de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut de Recerca per a l'Atenció Primària Jordi Gol, que coordinaran el projecte europeu; el Dr. Carles Llor, metge de família de l’Atención Primària de Barcelona i de metge de l’ICS (Institut Català de la Salut) coordinador del projecte, és un investigador amb una llarga experiència en la investigació Europea sobre l'ús adequat d'antibiòtics i les resistències bacterianes. D'altra banda, la Universitat de les Palmes de Gran Canària i la seva Fundació Parc Tecnològic s'encarregaran de l'avaluació dels resultats del projecte; i la Universitat Internacional de Catalunya exercirà com a Patient Care research organization, és a dir, que s'encarregarà de treballar en contacte estret amb les organitzacions de pacients. Mentre que la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) s'encarregarà de l'estratègia de comunicació donada la seva experiència amb grups professionals i amb la difusió científica al públic general.

"L'ús inadequat d'antibiòtics és el principal impulsor del desenvolupament i la propagació creixents de la resistència als antimicrobians"

"L'actual prescripció d'antibiòtics és una de les majors amenaces per a les societats occidentals"

"El 75% dels metges i metgesses d'Europa no coneixen a data d'avui en profunditat les conseqüències de la resistència a aquests medicaments"

Carles Llor: "davant la pandèmia mundial COVID-19, les persones amb malalties respiratòries estan sent tractades amb antibiòtics a tot el món, sense que això repercuteixi en la millora de la seva salut ni en l'eliminació de virus"

"L'ús inadequat d'antibiòtics és el principal impulsor del desenvolupament i la propagació creixents de la resistència als antimicrobians"

"L'actual prescripció d'antibiòtics és una de les majors amenaces per a les societats occidentals"

"El 75% dels metges i metgesses d'Europa no coneixen a data d'avui en profunditat les conseqüències de la resistència a aquests medicaments"

Carles Llor: "davant la pandèmia mundial COVID-19, les persones amb malalties respiratòries estan sent tractades amb antibiòtics a tot el món, sense que això repercuteixi en la millora de la seva salut ni en l'eliminació de virus"

Durant els propers 3 anys Happy Patient investigarà les necessitats i realitats de cada un d'aquests països i estratègies i materials de formació adaptades als països en els quals més antibiòtics es prescriuen: Espanya, França, Grècia i Polònia; i Lituània, les dades de consum es troben a la part més baixa del rànquing europeu. L'objectiu és prevenir fins a un 40% la prescripció incorrecta i massiva d'antibiòtics en els diferents nivells d'atenció sanitària. Els responsables del projecte sostenen que "després de dues dècades d'esforç per abordar el creixement de la resistència als antimicrobians (RAM), la urgència del problema és ara encara més gran. L'ús inadequat d'antibiòtics és el principal impulsor del desenvolupament i la propagació creixents de la resistència als antimicrobians ". Tant és així que les dades de la Xarxa Europea de Vigilància de la Resistència als Antimicrobians (EARS-Net) mostren que el 2015 al voltant de 33,110 morts van ser atribuïbles a aquesta resistència, mentre que per al 2050 aquesta xifra podria arribar als 10 milions.

BANNER HP WEB

Els metges i les metgesses, i els pacients del primer nivell assistencial, juntament amb les infermeres i infermers, així com els dentistes i altres especialitats en Atenció Secundària, farmacèutics i residències d'ancians seran el públic objectiu d'aquest projecte. Els centres de recerca tindran un paper rellevant a l'hora d'analitzar les dades i elaborar les diferents estratègies previstes.

L'actual prescripció d'antibiòtics és una de les majors amenaces per a les societats occidentals, tal com ha advertit en diverses ocasions la secció europea de l'OMS. Segons dades facilitades pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), fins a 25.000 persones moren de mitjana cada any a Europa com a conseqüència directa del mal ús d'antibiòtics, una xifra que s'eleva fins a les 30.000 als Estats Units.

L'augment de la mortalitat relacionat amb la resistència dels microorganismes està assolint nivells alarmants en moltes altres parts de món a causa, entre altres circumstàncies, a l'ús massiu d'aquests medicaments en animals com a conseqüència de la industrialització dels processos de producció de carn.

El passat any 2019 es va publicar la primera enquesta realitzada entre treballadors sanitaris, en què van participar 18.000 professionals en 24 països de la UE. S'hi s'avaluava el seu coneixement sobre l'ús i la resistència d'antibiòtics i es va concloure que el 75% dels metges i metgesses d'Europa no coneixen a data d'avui en profunditat les conseqüències de la resistència a aquests medicaments.

Antibiòtics i COVID-19: una relació perillosa

Encara que per ara no hi ha estudis rellevants que hagin vinculat una major mortalitat per COVID-19 a un historial nacional de mala prescripció d'antibiòtics, els responsables de HAPPY PATIENT, amb el metge de família i investigador Carles Llor al capdavant, coincideixen a destacar que un sistema immunològic exposat en excés als antibiòtics es troba en pitjors condicions per afrontar un nou virus per al qual no hi ha defenses. En paraules del propi Carles Llor, "un major nombre de complicacions en els pacients exposats a un ús prolongat d'antibiòtics són previsibles especialment en el context de les residències de gent gran, on l'ús d'antibiòtics està prop de ser arbitrari".

El científic Carles Llor adverteix que "davant la pandèmia mundial COVID-19, les persones amb malalties respiratòries estan sent tractades amb antibiòtics en tot el món, sense que això repercuteixi en la millora de la seva salut ni en l'eliminació de virus", i considera que "si en aquest moment podem parlar d'una disminució de la prescripció d'antibiòtics a nivell europeu, no és gràcies a un canvi en la pràctica farmacològica, sinó a una conseqüència col·lateral dels confinaments, que han impedit el contacte proper amb els pacients" . Llor també opina que "la pandèmia de COVID-19 pot ser una oportunitat única per fer creu i ratlla en els costums i els automatismes d'antibiòtics als quals recorren massa professionals de la salut quan han de navegar pels mars de la incertesa diagnòstica ".

BANNER HP WEB 2 logo ok

Altes taxes de resistència en infeccions del tracte urinari, sepsis, infeccions de transmissió sexual i algunes formes de diarrea

Una de les tasques més importants en la lluita contra la resistència als antibiòtics és classificar la resistència als antimicrobians una per una i cas per cas. En aquest sentit, se sap que les infeccions bacterianes comunes, incloses les infeccions del tracte urinari, la sèpsia, les infeccions de transmissió sexual i algunes formes de diarrea, tenen altes taxes de resistència als antibiòtics, que s'usen amb freqüència com a tractament, a tot el món. Es va trobar una taxa de resistència a ciprofloxacina, un antibiòtic comunament utilitzat per tractar infeccions de l'tracte urinari, d'entre el 8,4% i el 92,9% a Escherichia coli i entre el 4,1% i el 79,4% el klebsiella pneumoniae, segons ha informat recentment el Sistema Global de Vigilància de la Resistència i l'Ús de Antimicrobians (GLASS).

En un altre ordre de malalties, els ceps de Mycobacterium resistents als antibiòtics són ja una amenaça real en la contenció de l'epidèmia mundial de tuberculosi. L'OMS estima que el 2018 hi va haver al voltant de mig milió de casos nous de tuberculosi resistent a la rifampicina (TB-RR) identificats a nivell mundial. Pel que fa a la tuberculosi MDR-TB s'ha descobert que també és resistent als dos medicaments antituberculosos més potents mai creats. Menys del 60% dels tractats per MDR / RR-TB es van curar amb èxit.

El projecte

HAPPY PATIENT implementarà un enfocament centrat en el pacient, involucrant als professionals de la salut, que actuen com a primers punts de contacte amb el sistema d'atenció sanitària i són responsables de l'ús de les infeccions adquirides en la comunitat. Els professionals sanitaris que participaran en el projecte HAPPY PATIENT són: 

  • Proveïdors de serveis d'Atenció Primària de salut, com metges / es de família, infermers / es i dentistes
  • Metges / es d'urgències
  • Professionals sanitaris de residències
  • Farmacèutics / es

El treball del projecte posarà a disposició pràctiques i materials per a la interacció entre els professionals de la salut i els pacients en termes de comprensió i implementació d'una prescripció i ús d'antimicrobians més responsable per al consum humà. Com a resultat, es generarà un impacte continu mitjançant la capacitat immediata de localitzar i ampliar els productes a nivell nacional, regional i local.

Partners de Happy Patient

El Consorci del Projecte Happy Patient està format per l'Institut d'Investigació IDIAPJGol i l'Institut Català de la Salut (ICS), la Universitat de Copenhaguen (UCPH), la Universitat de Southern Denmark (SDU) i la seva Unitat d'Investigació de Pràctica General Odense (rup), el Norwegian Research Center (NORCE), la Regió Capital de Dinamarca, la Rijksuniversiteit Groningen (RUG), la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (ULPGC) i Fundació Canària Parc Científic Tecnològic (FCPCT), l'Hospital Universitari de Niça (CHU de Niça), My Family Doctor (Mà Seimos Gydytojas), la Universitat Mèdica de Lodz (MUL)), la Universitat de Creta (UOC), la Societat Espanyola de Metges Generals (SEMFYC), l'Associació Europea de Farmacologia Clínica (EACPT), el Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (CHU Rennes) i la Universitat Internacional de Catalunya - Institut de Pacients (UIC).

Mes informació: https://happypatient.eu/