Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

Nou grup de recerca acreditat: UEM

S’ha acreditat un nou Grup com a grup consolidat al IDIAPJGol, la UEM (Unitat d’Estudis del Medicament)

nou grup de recerca

 

El grup de recerca de la UEM és un grup multidisciplinar format per 8 membres amb una àmplia trajectòria conjunta d’investigació des de 2012. Les principals línies de recerca inclouen assajos clínics independents en l’àmbit de l’Atenció Primària de salut i estudis observacionals en farmacoepidemiologia i farmacovigilància amb la base de dades SIDIAP, portant a terme estudis finançats tant en convocatòries públiques com privades, en l’àmbit nacional i internacional en col·laboració amb altres grups de recerca.

La UEM forma part de la plataforma SCReN (Spanish Clinical Research Network) des de l’any 2013, estructura de suport a la recerca independent, sobretot assajos clínics multicèntrics; i havia format part de l’antic CAIBER (Plataforma española de ensayos clínicos).

A la UEM coordinem l’Oficina Tècnica de Farmacoepidemiologia (OTF), creada en 2017 per un conveni entre l’IDIAPJGol, l’ICS i el CatSalut, per donar suport al Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica del CatSalut mitjançant estudis farmacoepidemiològics.

La UEM forma part d’un grup d’investigació en el camp de l’ús de fàrmacs en l’embaràs i la lactància admès per l’European Medicines Agency (EMA) en 2017, liderat des del departament d’Epidemiologia de la Universitat d’Aarhus, Dinamarca (Procurement procedure no. EMA/2017/09/PE – Efficacy and safety studies on medicines. Lot 4: Pharmacoepidemiology research – association studies, including pregnancy and breastfeeding research).

També forma part de la plataforma SIGMA Consortium des de 2019, consorci encarregat de proporcionar evidència científica en farmacoepidemiologia a través de una xarxa europea de bases de dades en salut.

Línies de recerca del grup

  1. Ús de fàrmacs en situacions/poblacions especials: pediatria, embaràs, lactància, salut mental.
  2. Estudi dels patrons d’ús segons l’adherència als fàrmacs
  3. Estudi de les conseqüències clíniques de la no adherència als fàrmacs
  4. Promoure la realització d’assaigs clínics i altres estudis d’investigació pragmàtics postautorització en la pràctica clínica habitual en atenció primària.