Payday loans

Unitat de Formació                                  

20110218094827-formacion

Presentació

argaiv1490

Presentació

La Unitat de Formació de l'IDIAP Jordi Gol es crea l'any 2013 per tal d'unificar i potenciar la formació en recerca dins l'àmbit de l'atenció Primària de Salut.

La Unitat de Formació té tres eixos fonamentals:

I. Planificació de la formació continuada (presencial, semi-presencial, a distància o E-learning) i també dels intercanvis formatius.

II. Relació amb altres entitats per incrementar la col·laboració i els convenis docents amb altres organismes d'àmbit nacional i internacional.

III. Gestió de l'oferta formativa (cartera de serveis) per oferir-la a altres entitats.

 Les seves funcions són: Unificació de la gestió i planificació de les activitats formatives de l'IDIAP Jordi Gol i el manteniment de la pàgina web de formació.

La unitat de formació catalitzarà les activitats formatives relacionades amb la recerca, per la qual cosa està oberta a estudiar la viabilitat i ajudar a planificar, si s'escau, activitats formatives dins d'aquest àmbit.


Objectius

Objectius

  • Fer créixer les competències en recerca dels professionals d'Atenció Primària.
  • Donar a conèixer la recerca en Atenció Primària a les persones que s'iniciïn en les les professions sanitàries
  • Realitzar la formació continuada i millora dels investigadors en actiu
  • Estimular nous projectes de recerca


Membres

Membres

 

Cursos Ofertats

Cursos Ofertats 2015 - 2016

           
Formacio IDIAP

Introducció a la recerca Triptic

Cerca d'informació bibliogràfica i gestors de referències  Tríptic

Estadística aplicada a la recerca en ciències de la salut. Nivell bàsic  Triptic

Introducció a "R"  Tríptic

Presentació protocol de recerca a una convocatòria competitiva  Trítpic

Escriptura de projectes de recerca. Nivell avançat  Triptic

Introducció a la recerca qualitativa. Nivell bàsic  PENDENT

Introducció a la recerca qualitativa. Nivell avançat  PENDENT

Gestió i maneig de bases de dades  PENDENT

Escriptura i comunicació científica  Tríptic

La millor oferta formativa en recerca per als professionals d'Atenció Primària, impartida pels professionals de la recerca.

 

 
El lloc de realització dels cursos ofertats podrà ser modificat, en funció del lloc d'origen dels alumnes inscrits.
La realització del curs estarà condicionada al nombre d'alumes inscrits.

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)