Payday loans

Unitat de Formació;

20110218094827-formacion

Presentació

argaiv1490

Presentació

La Unitat de Formació de l'IDIAP Jordi Gol es crea l'any 2013 per tal d'unificar i potenciar la formació en recerca dins l'àmbit de l'atenció Primària de Salut.

La Unitat de Formació té tres eixos fonamentals:

I. Planificació de la formació continuada (presencial, semi-presencial, a distància o E-learning) i també dels intercanvis formatius.

II. Relació amb altres entitats per incrementar la col·laboració i els convenis docents amb altres organismes d'àmbit nacional i internacional.

III. Gestió de l'oferta formativa (cartera de serveis) per oferir-la a altres entitats.

 Les seves funcions són: Unificació de la gestió i planificació de les activitats formatives de l'IDIAP Jordi Gol i el manteniment de la pàgina web de formació.

La unitat de formació catalitzarà les activitats formatives relacionades amb la recerca, per la qual cosa està oberta a estudiar la viabilitat i ajudar a planificar, si s'escau, activitats formatives dins d'aquest àmbit.


Objectius

Objectius

  • Fer créixer les competències en recerca dels professionals d'Atenció Primària.
  • Donar a conèixer la recerca en Atenció Primària a les persones que s'iniciïn en les les professions sanitàries
  • Realitzar la formació continuada i millora dels investigadors en actiu
  • Estimular nous projectes de recerca


Membres

Membres

 

Cartera de Cursos

Cartera de Cursos 2016 - 2017

           
Formacio IDIAP

Estadística aplicada per a professionals de la salut

Presentació d'un protocol de recerca a una convocatòria competitiva

Escriptura de projectes de recerca avançat

Introducció a la recerca qualitativa

Introducció a la recerca

Curs de l’agicap en assaigs clínics amb medicaments a l’atenció primària

Presentació d’un protocol de recerca a una convocatòria competitiva

Cerca d’informació bibliogràfica i gestors de referències bibliogràfiques

Gestió de bases de dades i anàlisi estadística bàsica

La millor oferta formativa en recerca per als professionals d'Atenció Primària, impartida pels professionals de la recerca.

Per a més informació sobre el contingut dels cursos, podeu descarregar-vos el següent document.  pdf button

 
Llistat de cursos a titol informatiu.
La realització del curs estarà condicionada al nombre d'alumnes inscrits.

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)